اردشیر اروجی، کارشناس گردشگری با اشاره به پیشرفت صنعت گردشگری در دولت یازدهم گفت: دولت روحانی زمینه بسیار خوبی را برای توسعه گردشگری به ویژه پس از  حصول برجام پدید آورده است  چرا که برجام توجه مثبت دنیا را به ایران جذب کرد.

او در گفت وگو با سحر –پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی-  گفت: بسیاری از کشورها بعد از برجام می خواستند بدانند کشوری که دیپلمات‌های آن توانسته‌اند با پنج کشور دیگر گفت‌وگو کنند و بحث را پیش ببرند و در نهایت موفق به توافق شوند؛ کجاست و مردم آن چه کسانی هستند. به اعتقاد من برجام تأثیر زیادی بر جذب گردشگر به کشور داشته است.

اروجی همچنین درباره مهم ترین دستاورد دولت در این مورد اضافه کرد: به  نظرم مهم‌ترین کاری که دولت روحانی انجام داد این بود که توانست ایران‌شناسی را جایگزین ایران هراسی کند، چرا که تا پیش از آن اخباری که از ایران در جهان منتشر میشد، موجب ایران هراسی شده بود.

به گفته این کارشناس گردشگری ،مساله بعدی که گام خوبی در جهت جذب گردشگر بود، تعامل ما با دیگر کشورهای جهان است. در واقع دولت روحانی توانست تعامل را جایگزین تنش زدایی کند که نکته مثبتی بود برای گردشگری.

او با اشاره به مخالفت هایی که از طرف برخی گروه هایی طرح می شد، توضیح داد: در دولت قبل برای افزایش ورود گردشگران اروپایی مخالفت‌هایی صورت می گرفت و حتی برخی می گفتند گردشگران نفوذی هستند و در پوشش گردشگر به کشور وارد می شوند، چنین نگاه‌هایی تاثیرات منفی زیادی بر صنعت گردشگری  داشت.

او افزود: در کنار این  نگاه منفی ،آن ایام اتفاقاتی برای بعضی گردشگران در ایران افتاد که خوشایند نبود. نیروی انتظامی دقت لازم را در برخورد با گردشگران نداشت و با اینکه تور، دارای مجوز بود به بهانه‌های سلیقه‌ای تور را متوقف می کردنداما خوشبختانه امروز متوجه شده‌اند که بهترین راه جذب گردشگر، اخلاق اسلامی و برخورد مناسب است.