دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی تصریح کرد:وی ،تاکید کرد:گفتمان ما گفتمان واقع بینانه است و باید همه کمک کنیم که این گفتمان پیروز انتخابات باشد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام یونسی  در جلسه سیاست گذاری و راهبردی ستاد اقوام، مذاهب و ادیان حسن روحانی که با حضور عبدالکریم حسین زاده، رییس ستاد اقوام، مذاهب و ادیان ستاد حسن  روحانی و جمعی از نخبگان اقوام برگزار شد، گفت: همه ما برای هدف خاصی اینجا آمده ایم و آن این است که انتخاباتی پر شور و با حضور حداکثری مردم برگزار شود و فرد مورد نظر ما پیروز شود.

دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی، اظهار کرد: ملت ایران یک هویت مستقل کلانی است که ذیل آن هویت خرد هم وجود دارد و در واقع همه ما یک خانواده هستیم .

یونسی، بیان کرد: اقوام ،مذاهب و ادیان اعضای خانواده ایران هستند و قطعا با هم اندیشی و همفکری می توانیم در هر عرصه ای موفق باشیم. در حال حاضر مهمترین هدف ما حضور حداکثری مردم در انتخابات و حمایت از دکتر روحانی است.

یونسی، ادامه داد: رقیب سعی می کند بر روی ناکارآمدی و کاستی و مشکلاتی که دولت در حوزه اقتصادی دارد مانور بدهد و این در حالی است که همه این مشکلات از دولت قبل به ما ارث رسیده اس