نماینده مردم تهران درباره عملکرد چهارساله دولت گفت: کلید آقای روحانی قفل تحریم و تورم را باز کرد.

 

«محمود صادقی» نماینده مردم تهران درباره عملکرد چهار ساله دولت یازدهم  گفت: کلید آقای روحانی در این چهار سال قفل تحریم را باز کرد و غول تورم را مهار کرد.

 

او ادامه داد: این دو دستاوردی است که به خوبی در این دولت پیگیری شد و آثار آن برای کشور یک نقطه عطف بوده است. به گونه ای که کشور را از لبه پرتگاه سقوط اقتصادی و همچنین تبعات زیانباری مثل انزوا، تحریم های بیشتر و ایران هراسی نجات داد.

 

عضو فراکسیون امید گفت: ما در وضعیت اقتصادی به یک ثبات رسیدیم و  دیگر شاهد نوسانات در ارز و همچنین قیمت اجناس نیستیم و مهمتر از همه اینکه آهنگ رشد اقتصادی آغاز شده است.

 

صادقی در پایان افزود: هر چند برخی درباره میزان نرخ رشد اقتصادی مباحثی را مطرح می کنند اما واقعیت آن است که این رشد از منفی به مثبت تبدیل شد و این روند می تواند ادامه داشته باشد تا به نقطه مطلوب برسیم.

 

منبع: برنا