یک عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با بیان این که از سال 92 به این سمت شاهد لغو تحریم ها هستم و امکان ندارد نیازهای کشور بدون تعامل حاصل شود گفت: انتخابات 92 با وحدت اصلاح‌طلبان در کنار اعتدال گرایان نشان داد باید به جریان عقلانیت برگردیم.

به گزارش ایسنا، الهه کولایی در همایش حزبی انجمن اصلاحات در سخنانی با بیان این که امیدوارم ملت ایران گام دیگری را در جهت توسعه کشور بردارد، اظهار کرد: لازم می‌دانم از مردان اصلاح طلبی که این حزب را بنا گذاشتند تشکر کنم و امیدوارم در مسیر تحول این حزب زنان و جوانانی که نقش مهمی داشته اند در کنار مردان اصلاح طلب جایگاه خود را پیدا کنند زیرا توسعه جز با روابط تنگاتنگ و با رعایت اصول امکان پذیر نیست.

این عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در ادامه بیان کرد: ما جزو ملت های کم نظیر در آسیا هستیم که تجربه‌های گامی به پیش و دو گام بر عقب را تجربه کردیم، از انقلاب مشروطه تا به امروز که جریان اصلاحات حیات دوباره یافته مردم ایران این فراز و فرود ها را تجربه کردند، البته این مساله جز در پرتو فعالیت حزبی نظام پارلمانی امکان پذیر نیست، این نظامی است که می‌تواند حضور مردم را در تصمیم گیری ها تضمین کند.

وی خاطر نشان کرد: مجلس بالاترین نهاد حاکمیت مردم به شمار می آید و زمانی کارکرد واقعی دارد که احزاب پر قدرت و با سابقه و نه احزاب جوانی که خیلی سریع تا می آیند دوام و قوام بیایند جای خود را به احزاب دیگر می‌دهند، در آن فعال باشند.

کولایی افزود: به نظر می‌رسد تحولات جدید برای اولین بار در تاریخ کشور نشان داده نخبگان سیاسی بنا دارند از تجربه ها درس بگیرند، از خاطر نمی بریم پاره شدن آرای ملت به دلیل تحلیل های نادرست در سال ۸۴ که باعث شد ما هشت سال با مصیبتی رو به رو باشیم که هزینه های عظیمی بر ملت ایران تحمیل کرد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه این درس بزرگ در سال ۹۲ با وحدت مجموعه اصلاح طلبان در کنار اعتدال گرایان نشان داد که باید به جریان عقلانیت برگردیم، شاهد هستیم تهدیدات بزرگ از سر مردم ایران دفع شد و شاهد لغو تحریم ها و بازگشت ایران به جامعه جهانی هستیم و امکان ندارد نیاز های ایران بدون تعامل حاصل شود.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد:خوشبختانه در انتخابات مجلس در سال گذشته شاهد تداوم این رویکرد عقلانی، تمرکز بر منافع عمومی بودیم و همچنین از نحوه رفتاری که با داوطلبان خدمت به مردم شد شاهد بودیم مجلس نهم جایش را به مجلسی داد که فراکسیون پرقدرت امید تشکیل شد که می‌تواند آغازگر اعمال نظارت بر اجرای قانون در کشور باشد.

این عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در ادامه گفت: در آستانه یک حرکت سرنوشت ساز دیگر هستیم، به دلیل نقشی که دولت در سرنوشت کشور دارد. این را با گوشت و پوست لمس کردیم وقتی یک مدیریت عقلانی حاکم است چطور از منابع ملی استفاده می کند و زمانی که رویا پردازی و انکار مصرانه واقعیت ها حاکم است چه وضعیتی؟

کولایی خاطر نشان کرد :امروز آزمون دیگر اصلاحات است، خوشبختانه همه با شور و نشاط برای انتخابات ثبت نام کردند و این نشان آزمون بزرگ تن دادن به لیست واحد و پذیرش ایراد های این مسیر است چرا که تبدیل شاخص های کمی به به کیفی راحت نیست.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه الگویی که سال ۹۲ باعث تغییر مدیریت سرنوشت ساز بود امروز فرا روی همه ما قرار گرفته تا گامی دیگر در جهت مردم سالاری دینی پیش برود گفت: تجربه های ایران برای مردم منطقه بسیار ارزشمند است، ما به دنبال حاکم کردن مردم بر سرنوشت خود با حضور در پای صندوق های رای هستیم.

کولایی در پایان ابراز کرد: امیدواریم یکپارچگی پروژه ای که در ۹۲ شروع کردیم به پیش برود چرا که راهی برای اجرای برجام به دلیل تغییرات منطقه پیش رو است، اجرای برجام با شعار و پرهیز از عقلانیت حاصل نمی شود، این الزامی است که پیش روی ملت است تا سرمایه های عظیم توسعه به هدر نرود.