نماینده مردم شیراز در مجلس از تهیه نامه‌ای از سوی جمعی از نمایندگان درباره وعده‌های فراقانونی برخی کاندیداهای ریاست جمهوری خبر داد.

به گزارش سحر به نقل از ایسنا ، بهرام پارسایی اظهار کرد: جمعی از نمایندگان مجلس در صدد تهیه نامه‌ای برای روشنگری درباره وعده‌های فراقانونی برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله افزایش یارانه‌های نقدی هستند؛ چرا که مواردی از این دست باید در چارچوب مصوبات قانونی و برنامه ششم توسعه مطرح شود.

وی با اشاره به حساسیت مجلس نسبت به مصالح کشور و مطالبات مردم گفت: این نامه که در راستای جلوگیری از ارائه اطلاعات ناصحیح به مردم و طرح وعده‌های غیر قابل اجراست، در روزهای آینده منتشر خواهد شد.