نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: دادن وعده های غیرقابل تحقق از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، جز سلب اعتماد از مردم نتیجه ای در پی ندارد.

به گزارش ایرنا، فرج الله رجبی روز پنجشنبه درجمع خبرنگاران درشیراز افزود: اگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در بیان برنامه های خودشان مطالبی را مطرح کنند و به موضوع هایی وارد شوند که امکان تحقق آنها نباشد، جامعه و کشور دچار سرخوردگی خواهد شد.

وی اظهار کرد: حکومت داری تنها به دادن نان و آب به مردم و گذران زندگی آنها نیست بلکه به این است که بتوانیم اعتماد آنها را جلب کنیم و به آنها بگوییم که من به عنوان امین شما می توانم برای تحقق خواسته هایتان هرچه در توان دارم انجام دهم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: غیرقابل تحقق بودن برخی رویکردها و شعارها روشن است اما همین وعده و شعاری که محقق شدنی نیست، باعث ایجاد بی اعتمادی در جامعه می شود و در دوره های بعد نیز هر کس که بخواهد به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شود باید بکوشد تا اعتماد از دست رفته را به جامعه و مردم بازگرداند.

رجبی گفت: حتی برخی از وعده هایی که از سوی برخی نامزدها داده می شود با امنیت ملی کشور هم تعارض پیدا می کند چرا که رشد امنیت ملی در گرو تعلق و پایبندی مردم به حکومت است که باید به این توجه شود.

این نماینده مجلس افزود: بدون تردید تفاوت مدیریت ها، رویکردها و منابع انسانی می تواند به استفاده از منابع کمک و تحرک ایجاد کند اما باید دید که مسائل و برنامه ها در چه چارچوبی مطرح می شود.

رجبی ضمن تاکید بر لزوم روشن سازی شرایط عمومی کشور توسط نمایندگان مجلس و رسانه ها، اظهار داشت: اگر این کار انجام شود بی شک به مردم کمک خواهد شد که با دید باز راجع به انتخاب هر کس که خواستند تصمیم بگیرند.

وی در مورد موضع گیری رئیس مجلس شورای اسلامی در ارتباط با شعار انتخاباتی افزایش یارانه ها گفت: موضع گیری لاریجانی یک موضع گیری مسئولانه و غیرسیاسی بود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط کنونی، افزایش یارانه ها به هیچ وجه امکان پذیر نیست و بهتر است نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطالب خود را در قاعده حفظ اعتماد عمومی بیان کنند.