به گزارش سحر-پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی، رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم در همایش ستاد جوانان روحانی گفت: آمدم در این جمع تا برای مردی که دوباره برای ایران آمده است، کاری کنم.

فرجی دانا گفت: کلید تدبیر روحانی قفل های روابط خارجی را گشود و خطر جنگ را دور کرد. قطعا این دستاورد بزرگی است.

وزیر اسبق علوم تاکید کرد: شاه بیت اقدامات حسن روحانی زنده نگه داشتن امید در دل جوانان است.

وی در پایان گفت: وقتی با دانشجویان معترض مواجه می شدم ابراز خوشحالی می کردم و دوستان تعجب می کردند. به آنها می گفتم این یعنی جوانان هنوز امید دارند امید به اصلاح.