به گزارش سحر-پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی، فاطمه هاشمی در همایش جوانان ستاد روحانی گفت: این شور و شعف شما نشان می دهد که سطح و دیدگاه نظری و فکری مردم ایران در جایگاه بالایی قرار دارد. این دیدگاه موجب شده تا مردم دنیا به ایران چشم بدوزند تا ببینند، مردم ایران به چه کسی رای می دهند. امروز تدبیر و عقلانیت در کشور حاکم شده و روحانی با رای شما توانست این امید و عقلانیت را به پیش ببرد.

وی ادامه داد: روحانی زمانی سر کار آمد که کشور وضعیت خوبی نداشت اما با رای شما توانست اقدامات زیادی را به پیش ببرد. از این جهت امروز با رای دادن به روحانی این پیشبرد اهداف ادامه خواهد داشت.

فاطمه هاشمی بیان کرد: از سوی دیگر این جمعیت به پوپولیست ها می گویند که باید از دایره قدرت کنار روند. عده ای به تحریم انتخابات روی آورده اند که این مساله نباید صورت گیرد متاسفانه در سایه این اقدام در سال 84، وضعیت مملکت به قهقرا رفت. امیدواریم که آقای روحانی رای بیاورد و پیشرفت کشور ادامه داشته باشد.