دکتر حمید ابوطالبی در واکنش به خبر پخش نشدن مناظره‌های ریاست جمهوری به صورت زنده از سیمای جمهوری اسلامی ایران در صفحه توئیتر خود نوشت:

 

ستاد انتخابات - که دولت درآن دراقلیت است - تصمیم گرفته مناظره ها را زنده پخش نکند؛ دو سوال وجود دارد:

 

١) معنای این امر چیست؟ آیاکسانی که رییس جمهور می‌شوند صلاحیت زنده روی آنتن رفتن ندارند؟ یا قصد دارند برخی مطالب را سانسور کنند؛ یعنی مردم محرم نیستند؟

 

٢) مشارکت وسیع مردم پشتوانه نظام است؛ دراینصورت چه کسی مسئول عدم مشارکت احتمالی خواهد بود؟

 

ازنظردولت، در هر تصمیم یا اقدامی باید مردم محترم شمرده شده، اصل قرارگرفته، محرم بوده و انتخاب آنان آزاد باشد.

 

منبع: ایسنا