محمد علی وکیلی ،سخنگوی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی گفت: مصطفی میر سلیم که  پس از اولین دور مناظرات گلایه می کرد پاس می دهد تا همفکرانش آبشار بزنند در این دور از مناظرات از حاشیه  به متن آمده است .

وکیلی در گفتگو با سحر – پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی -  گفت: آنچه که در این دور از مناظرات تلویزیونی محسوس بود هماهنگی سه کاندیدای وابسته به جناح راست  یعنی مصطفی میر سلیم ،محمدباقر قالیباف و ابراهیم  رئیسی بود تا همزمان و با تقسیم کار از پیش تعیین شده به دستاوردهای دولت یازدهم و شخص حسن روحانی حمله کنند.

وی  باگفت :  گفته می شود بعد از گلایه های میرسلیم درباره نادیده گرفته شدن جایگاه کاندیداتوری اش از سوی قالیباف و رئیسی  اتاق فکری تشکیل شده و هماهنگی ها  برای بازی دادن بیشتر میر سلیم در مناظرات انتخاباتی صورت گرفته است به همین دلیل هم  هست که قالیباف و رئیسی اینبار به پاس های میر سلیم جواب دادند و علیه دولت موضع گرفتند

وکیلی با بیان اینکه برغم هجمه کاندیداهای اصولگرا به دستاوردهای دولت یازدهم  روحانی بر شرح دستاوردهای دولت و کابینه اش  مسلط بود تاکید کرد: حسن روحانی رئیس جمهوری اخلاق مدار و مدبر است و می داند که چگونه از پس انتقادات تخریبی و هجمه های بی سندومدرک برآید و مخالفانش را نا کام بگذارد.

 او گفت : قطعا صراحت بیان و اعلام موضع های شفاف روحانی در این مناظره به کام مردم شیرین خواهد بود