یک عضو فراکسیون امید در واکنش به برخی وعده‌های انتخاباتی همچون ایجاد پنج میلیون شغل و دو یا سه برابر کردن یارانه‌ها گفت: کاندیداها به جای بیان آرزوهایشان وعده‌های عملی بدهند.

جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه توان دولت و مجلس مشخص و تعریف شده است، اظهار کرد: تحقق برخی وعده‌هایی که از سوی کاندیداها بیان می‌شود به لحاظ علمی و منطقی امکان پذیر نیست.

وی تصریح کرد: زمانی که دولت وعده ایجاد چندین میلیون شغل و چند برابر کردن یارانه‌ها را می‌دهد باید در توان و ظرفیت دولت باشد اما همانطور که رییس قوه مقننه بیان کردند چنین اعتباراتی در توان کشور نیست.

نماینده مردم تربت جام،‌ تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برای کاندیداها احترام قائل هستیم و نمی خواهیم آن ها را به پوپولیسم متهم کنیم اما مشخص نیست زمانی که کشور چنین توانی ندارد با چه هدف و منظوری چنین وعده هایی بیان می‌شود.