مشاور اقتصادی دولت روحانی و رئیس سابق بورس اوراق بهادار ایران گفت: این که برخی نامزدها قول سه برابر کردن یارانه را می دهند، فقط یک حرکت سیاسی و برای جلب رای مردم است.

به گزارش ایرنا، حسین عبده تبریزی روز شنبه در جمع دانشجویان و استادان دانشگاه جوادالائمه یزد تصریح کرد: جریان پوپولیستی در وضعیت کنونی در کشور برخی قول هایی می دهد که صد درصد عملی و شدنی نیست و نوعی خرید رای است.

وی در ادامه با بیان این که دولت روحانی در مسائل اقتصادی موفق بوده و برنامه ها همچنان ادامه دارد افزود: در زمینه اقتصادی و ارزیابی آن باید به این موضوع مهم توجه کنیم که دولت یازدهم چه اقتصادی را از دولت قبلی خود تحویل گرفته است.

وی ادامه داد: در اقتصاد که موضوع بسیار مهمی است نمی شود معجزه کرد و باید گام به گام به سوی اهداف حرکت نمود که دولت روحانی در این سال ها کارهای بزرگی انجام داده که شاخص های دقیق آن موجود است.

مشاور اقتصادی دولت روحانی با بیان این که باید فعالیت ها در این عرصه افزایش یابد تصریح کرد: من با اطلاع به مسائل اقتصادی در مجموع به دولت تدبیر و امید نمره قبولی می دهم.

عبده تبریزی گفت: مسائل اقتصادی و مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان بزودی حل نمی شود و کمی زمان بر است، هرچند دولت در این سال ها برای هر 2 کارهای بزرگ و مهمی را انجام داده است.

وی اظهار داشت: باید به دولت روحانی و تیم اقتصادی او، زمان داد تا طبق برنامه دقیق و مدون بتوانند وظایف و ماموریت های خود در این زمینه را انجام دهند.

رئیس سابق بورس اوراق بهادار کشور گفت: باید به مردم به نحو شایسته و دقیق آگاهی داد که دولت روحانی در بخش های مختلف و در زمینه اقتصادی چه کارهایی انجام داده است.

وی افزود: در زمان کنونی به وفاق ملی نیاز داریم و برای مقابله با فسادها که میراث دولت قبلی است باید تمام قوای کشور در کنار دولت فعالیت کنند.