آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به گردهمایی سراسری جوانان و دانشجویان حامی حسن روحانی که در سالن حجاب برگزار شد، اظهار کرد: در این مراسم در بین جوانان و دانشجویان شور و حرارت و انگیزه بسیار جدی دیدم که نشانه و نماد غلبه عقلانیت بر فضای عمومی کشور ما است.

او در گفت و گو با سحر - پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی - از اینکه بخش عمده ای از این جمعیت حاضر را رای اولی ها تشکیل می دادند ابراز خوشحالی کرد و گفت: پیشتر این تصور وجود داشت که این قشر از جامعه نسبت به تحولات کشور انگیزه لازم را نداشته باشند. اما نه؛ این جمعیت نشان داد که ما شاهد جنبش و خیزش جدی در میان جوانان هستیم.

منصوری در ادامه افزود: حضور جوانان و دانشجویان نشان داد که در طول این چهار سال آنقدر تحولات جدی در کشور رخ داده و این جوانان هم آن ر ا رصد کرده اند که اکنون شاهد حضور جدی آنها در عرصه سیاسی کشور هستیم. وی این حضور را ناشی از خواسته جوانان و دانشجویان کشور برای ادامه روند موجود دانستند.

آذر منصوری در ادامه با اشاره به تفاوت جامعه ایرانی با کشورهایی که روحیه ماجراجویی داشته و اوضاع آشوبی را تجربه کرده اند گفت: حضور جوانان در عرصه انتخابات ریاست جمهوری حاصل عقلانیتی است که در سال 92 رقم خورد. مردم ایران آفت های پیش رو را درک کرده اند، دوره اصلاحات را درک کرده اند و می دانند که در مسیر توسعه هستند و نمی خواهند که به عقب برگردند.

او با تاکید بر مشارکت حداکثری در انتخابات اظهار کرد: این امیدواری ناشی از اطمینان از تلاش و جوشش بدنه جوان و دانشجو است. اما نباید فراموش کنیم که فرصت انتخابات تا 28 اردیبهشت است و این انرژی باید مصروف به حرکت درآوردن طبقات دیگر جامعه است. منصوری در عین حال تاکید کرد: نیاز به تحرک و حضور بیشتر جوانان و دانشجویان احساس می شود تا بتوانند تاثیر خود را در قشرهای مختلف جامعه داشته باشند.

منصوری با تاکید بر اینکه نگران موضوعی با عنوان تحریمی ها نیستیم، با اطمینان اعلام کرد: صدای تحریم در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم شنیده نمی شود. مردم ایران بخوبی از سرنوشت جوامع دیگر را خبردارند و از همه مهمتر دوران هشت ساله دولت قبل را فراموش نکرده اند. آنها نگرانی هایی از روی کار آمدن رویکرد ضد توسعه دارند بنابراین می توان گفت که صدای تحریم کمترین میزان را نسبت به انتخابات گذشته خواهد داشت که همین امر برگرفته از عقلانیت و پیشرفتی است که طی چهار سال استقرار دولت تدبیر و امید بدست آمده است.