الویری گفت: خوب است قالیباف حتی یک مدیر در سازمان‌های مختلف و معاونت‌های مناطق نشان دهد که از اقوام و مذاهب دیگر باشد. این ادعای باطلی است.

به گزارش ایلنا، مرتضی الویری در نشست خبری امروز (شنبه) در محل ستاد حسن روحانی با اشاره به آلودگی هوا گفت : بر اساس مصوبه‌ای که سال ۸۰ تصویب شد باید آلودگی تهران به حد نرمال می‌رسید. عملکرد شهرداری در این مدت نشان می‌دهد نه تنها به این مهم دست پیدا نکرده بلکه که از این هدف فاصله گرفتیم.

او ادامه داد : تعداد روزهای ناسالم بین سال‌های  ۸۶ تا ۹۰،  ۶۹ روز بوده و در پنج ساله بعد یعنی بین ۹۰ تا ۹۴ به ۱۵۰ روز افزایش پیدا کرده است. این نشان می‌دهد در زمینه آلودگی هوا شهرداری تهران در جهت سالم سازی پیش نرفته و این مغایر سند چشم انداز است که یکی از بندهایی آن سالم سازی فضای زیست محیطی است.

الویری در مورد مدیریت غیر متخصص که قالیباف در مناظره مطرح کرده و اینکه مدعی شده شهرداری جوان‌گرایی کرده است و در مورد به کارگیری مذاهب و اقوام در شهرداری تهران گفت : در بحث اول نکته قابل توجه این است که بسیاری از مدیران فعلی شهرداری دو ویژگی دارند: یکی اینکه وارداتی هستند و از نیروهای مسلح وارد شهرداری شدند، دومین خصیصه این است که بسیاری از اینها بازنشسته هستند. چیزی حدود صد مدیر در شهرداری است که به وسیله افرادی اشغال شده که بازنشسته و وارداتی هستند. در حالی که نیروهای مجرب و متخصص شهرداری بازنشسته شدند و از توان آنها استفاده نمی‌شود.

او در مورد استفاده از اقوام و مذاهب در مدیریت شهری گفت: برای من تعجب برانگیز است. خوب است او حتی یک مدیر در سازمان‌های مختلف و معاونت‌های مناطق نشان دهند که از اقوام و مذاهب دیگر باشد و این ادعای باطلی است. نه تنها از این‌ها استفاده نشده بلکه از سلیقه‌های سیاسی مختلف هم استفاده نشده است.

الویری در مورد اجرای پروژه‌های شهرداری گفت: این قصه غم‌انگیزی است. برخی از این پروژه‌ها مطالعات و مصوبه شورای شهر را ندارد. برخی از این پروژه‌ها حتی یک ورق هم مطالعه ندارد. در مورد پل صدر از این جهت نگران کننده است که اجرای این پروژه در شهری که روی گسل زلزله است نگران کننده است.  اجرای آن نه تنها بار ترافیکی را کم نکرده  بلکه گره ترافیکی را بیشتر کرده است.

او در خصوص هزینه‌های پروژه پل صدر هم گفت: هزینه‌های این پروژه نشان می‌دهد علیرغم اینکه قرار بود با ۸۰۰ میلیارد تمام شود با ۷۰۰۰ میلیارد تمام شد و بخشی از زمین‌های عباس آباد برای تامین مالی این پروژه به فروش رفته است.

الویری خطاب به مردم گفت: برخی آمارهایی برای انحراف افکار شما داده می‌شود و گفته شد که خوب است روحانی از اتاقش بیرون بیاید ببیند زباله‌ها تبدیل به برق شده است. هر کس بشنود فکر می‌کند چه خبر است!  از هشت هزار تن زباله فقط دویست تن یعنی دو درصد آن تبدیل به برق می‌شود و میزان برق آن هم به دلیل پایین بودن راندمان جوری است که خود مرکز جمع‌آوری زباله کهریزک را هم نمی‌توان با آن اداره کرد. کافی است قالیباف اجازه دهد اداره برق از دادن برق به مرکز جمع آوری کهریزک خودداری کند ببیند آیا می‌تواند خود این مرکز خودش را اداره کند یا نه.