غلامرضا عبدالوند، رئیس شورای مشورتی استان لرستان در ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی گفت: بنده خدا را شاکرم که در 12 فروردین 58 در اولین انتخابات جمهوری اسلامی ایران عضو فعال انتخابات بودم. یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این است که انتخابات  موثر و متعددی را تا امروز انجام داده است.

وی در گفت و گو با سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی -  با بیان اینکه دنیا در نگاه اول به این توجه نمی کند که چه کسی بیشتر رای آورده است ، ادامه داد: دنیا به این دقت می کند که چند درصد ایرانیان شرکت کردند یعنی چند درصد نظامشان را قبول دارند و مشکلات اقتصادی، فشار آمریکا و دشمنان خارجی تا چه اندازه نسبت به امید مردم در آینده جمهوری اسلامی تاثیر گذاشته است.

این نماینده سابق مجلس یادآور شد: آقای روحانی اصول گرا بودند و اصول گرایان تا چهار سال قبل او را صد درصد منصوب خود می دانستند. این بدعت بدی است که تا زمانی که کسی وارد صحنه ای نشده بسیار او را قبول دارند ولی به محض ورود شخص به جریانی او را تکفیر می کنند و قبولش ندارند.

او در ادامه تاکید کرد: من به عنوان یک اصلاح طلب در سال 92 به آقای روحانی رای دادم چون عملکرد او را با خیلی افراد مقایسه کردم و دیدم او در اداره مجلس به مراتب از دیگران قوی تر عمل می کند.

عبدالوند با طرح این پرسش که چرا افرادی که سی و چند سال در قسمت های مختلف انقلاب اسلامی حضور داشتند را یک دفعه در شرایطی قرار می دهند که انگار با انقلاب اسلامی بیگانه هستند، تصریح کرد: عده ای درصدد هستند فضا را به سمت و سویی ببرند که گویا رقابت بین اسلام و کفر، انقلابی و ضد انقلاب یا طرفدار غنی و فقیر است.

وی با اشاره به اینکه کشور ما را خواسته یا ناخواسته به دو گروه چهاردرصدی و 96 درصدی تقسیم می کنند، افزود: این دقیقا خواسته دشمن بوده است چراکه فردای انتخابات سوال می کند پس شما 37 سال کجا بودید که جامعه شما 96 درصد فقیر هستند؟

رئیس شورای مشورتی استان لرستان در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: یکسال اول ریاست جمهوری متاثر از عملکرد رئیس جمهور قبلی، معرفی کابینه و مسئولین و یکسال آخر متاثر از انتخابات آینده است لذا دوران موثر و مفید ریاست جمهوری دوسال است. چگونه یک نفر به عنوان رئیس جمهور توانسته در عرض دوسال 96 درصد جامعه را به سمت فقر و بی چارگی و بی بضاعتی ببرد و تنها چهار درصد توان زندگی داشته باشند.

او با بیان اینکه این صحبت بسیار عوام فریبانه است البته جامعه ما دیگر عوام نیست و هر خانواده حداقل یک یا دو نفر لیسانس و فوق لیسانس دارد و نمی تواند عوام باشد، ادامه داد: آقای قالیباف مردم کوچه و باز هم می دانند که بودجه کشور ما به دو طریق تامین می شود، اول فروش نفت و دوم جمع آوری مالیات از مردم. هر افزایش و کاهشی در بودجه کشور باید حتما با نظر مجلس و نمایندگان مردم باشد. شما ضمن بی احترامی به این ملت و ارائه حرف هایی که صرفا متعلق به این یک ماه است باید در مناظره پیش رو برای مردم روشن کنید که منابع لازم برای این شعار خود را از چه راهی تامین خواهید کرد.

عبدالوند تاکید کرد: یکجا من به عنوان یک ایرانی در دولت آقای روحانی افتخار کردم که رئیس جمهور روسیه از فرودگاه خدمت مقام معظم رهبری رسید و در مقابل او زانو زد. این وضعیت با پایمردی ملت و پافشردن بر اعتلای جمهوری اسلامی ایران، درایت مقام معظم رهبری و مدیریت دولت آقای روحانی به وجود آمد.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه ادامه راهی که در سیاست اداره کشور به وسیله آقای روحانی و همراهانش باز شده از اوجب واجبات است، گفت: انتظارم از همه ملت و جامعه فرهنگیان، ایلات عشایر و اقوام این است که به شعارها و قول های بی اساس هیچکدام از کاندیدا توجه نکنند. روند مملکت روند بسیار خوبی است و ادامه آن به صلاح ملت است. روز 29 اردیبهشت انتظار داریم که به دنیا ثابت کنیم که ملت ایران برای حفظ نظام و ارزش های آن برای چندمین بار پای صندوق های رای آمدند و فردی را انتخاب کردند که روحانی، انقلابی و تحصیل کرده خارج و داخل است و یک دوره تجربه ریاست جمهوری و چندین دوره تجربه نمایندگی مجلس دارد و ما ضرر نخواهیم کرد.