مرتضی حاجی رییس ستاد انتخاباتی حسن روحانى در تهران شد. 

 

به گزارش سحر - پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی، مرتضی حاجی چهره سیاسی اصلاح طلب و عضو شورای عالی سیاستگذارى اصلاح طلبان، که در دولت سیدمحمد خاتمى مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در تهران انتخاب شد.