فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، سایه جنگ و تجزیه از کشور ما دور شد.

به گزارش ایرنا، ابراهیم اصغرزاده عصر شنبه در نشست روحانی و سیاست داخلی درکرج افزود: درسال 92ملت ایران به فردی که مظهر سازگاری وتعامل با دنیا بود، رای دادند که سایه ایران هراسی و جنگ را از کشور دور کرد.

وی با اشاره به سخنان قالیباف مبنی بر حمایت از 96 درصد گفت: عدم تعهد به وعده های انتخاباتی سبب ناامیدی مردم می شود.

نماینده دوره سوم مجلس شورای اسلامی گفت: فرد یا افرادی که با رای مردم از صندوق های رای بیرون می ٲیند اگر به تعهدات خود عمل نکنند، سبب یاس و ناامیدی مردم می شود.

اصغرزاده افزود: انتظار مردم از دولت این است که صادق ، صالح و شفاف باشد، در غیر این صورت به نهادهای دموکراتیک بی اعتماد می شوند.

وی ادامه داد:ملت ایران از دوم خرداد 76نشان داده اند که بسیار باهوش هستند، غافلگیر می کنند و در 48 ساعت قبل از انتخابات، جنبش اجتماعی ایجاد می کنند.

اصغرزاده گفت: در سال 92 ملت ایران این خصیصه خود را نشان داد و کاندیدای مساوی با نظام و مساوی با سیاست های رئیس دولت گذشته، فقط چهار میلیون رای کسب کرد و اکثریت مردم و به رقیب وی که اهل تسامح و اعتدال گرا بود رای دادند و دولتی را مستقر کرده اند که جنگ را از کشور دور کرد.

عضو شورای اول شهر تهران با اشاره به سخنان قالیباف در خصوص جمعیت چهار درصدی در برابر 96 درصد اشاره و تصریح کرد: این حرف قالیباف صحیح است اما یک اشکال اساسی دارد چرا که شهرداری خودش جزو آن چهار درصد است.

اصغرزاده گفت:با دور زدن قانون و موقعیت جغرافیایی شهری سبب شدند که شرایط و فرصت های جدیدی برای زمین هایشان ایجاد شود و شهرداری خودش شریک این رانت خواری ها است.

وی اضافه کرد:96 درصد جامعه دچار مشکل هستند اما چرا فقط در ثروت و سرمایه؟ چرا این 96 درصد باید از هزاران فیلترعبور کنند تا وارد دانشگاه شوند؟ اما آن چهار درصدی که عنوان می کنید که یک شبه نو کیسه می شوند، فقط و فقط به خاطر رابطه ای که با طبقه حاکم دارند.

این فعال سیاسی افزود: اگر قرار است این چهار درصد نشان داده شود باید همه چیز شفاف شود در تعداد زمین ها و برج ها، این برج ها را چه کسانی ساخته اند؟ شما در خدمت چه کسانی هستید؟

اصغرزاده افزود:96 درصدی که شاید حتی توان مالی این را ندارند تا خودرویی خریداری و از اتوبان صدر که مشکل ترافیکی را حل نکرد عبور کنند.

اصغرزاده اظهار داشت: ما نیز می گوییم این فقر و تبعیض نباید وجود داشته باشد اما مگر این فقر در این چهار سال به وجود ٱمده؟ دردولتی که متعلق به شمابود و هشت سال در چشم مردم و دنیا نگاه می کرد و دروغ می گفت و از ایران یک چهره خشن ساخت ودر عرصه داخلی خارجی کشور را به خاک سیاه نشاند.

وی افزود: در دولت مهر، ایران تنها به بخشی از جامعه که نورچشمی بودند تعلق داشت و دولت گذشته جامعه را به خودی و غیرخودی تقسیم و شما نیز با تمام وجود ازعملکرد رئیس دولت گذشته دفاع کرده اید.

اصغرزاده افزود: دولت روحانی در عادی سازی، شرایط ایران را در دنیا تثبیت کرد و شرایطی را ایجاد کرد که تورم کنترل شده، قدرت خرید مردم ثابت بماند و در ایجاد ثبات سیاسی هم از تمامی دولت های قبل از خودش موفق ترعمل کرد.

اصغرزاده در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دولت روحانی در دوره دوم باید به این مساله که در حوزه اقتصاد شفاف سازی صورت گیرد، وفادار بماند.

وی با بیان اینکه عده ای وعده سر خرمن می دهند تصریح کرد: در ظاهررئیس دولت گذشته را محکوم می کنند اما در باطن مانند خود وی هستند؛ می گویند یارانه را چندین برابرمی کنیم، شفاف و صادقانه به مردم بگویید از کجا می آورید؟

نماینده دور سوم مجلس شورای اسلامی افزود: شما که می گفتید برجام قرارداد ترکمانچای است، چرا الان سکوت کرده اید چرا نمی گویید برجام باید پاره شود، یک سیاستمدار باید شفاف باشد.

اصغرزاده ادامه داد:در دوره دولت گذشته آنقدربه مردم دروغ گفته اند که به دولت اعتمادی ندارند و اکنون شما نیز در حال پیاده کردن آن مکانیزم هستید.

وی گفت:اگر مردم به صندوق های رای و نتیجه آن اعتماد کنند، این انقلاب را با هیچ چیز نمی توان فرو پاشید.