محمود صادقی از اعضای فهرست امید در تهران بود که با حضور حماسی مردم در سال 94 وارد مجلس شد. در مدتی کوتاه آنقدر محبوب شد که حتی طرفدارانش وقتی فهمیدند ممکن است روانه بازداشتگاه شود جلوی خانه‌اش دیوار دفاعی ساختند. صادقی از جمله نمایندگانی است که فعالیت خوبی در فضای مجازی دارد. این حقوقدان در گفت‌وگو با آرمان ملی درباره مناظره روز جمعه و موضوع حقوق شهروندی و دفاع روحانی از آزادی مردم در مقابل نامزدهای اصولگرا نکاتی را بیان کرد.

مناظره روز جمعه نامزدهای انتخابات، سیاسی و فرهنگی بود و موضوع حقوق شهروندی در آن مطرح شد. منشور حقوق شهروندی در دولت آقای روحانی تدوین شد. به عقیده شما این دولت آیا پیشرفت و موفقیتی در بحث حقوق شهروندی داشته است؟

به نظر من برای ارزیابی کارنامه دولت آقای روحانی در مورد حقوق شهروندی به چند جهت باید توجه شود:اول ازنظر رویکردی و گفتمانی، دوم از نظر اقدامات عملی.ازنظر رویکردی و گفتمانی کاملا مشهود است که دولت آقای روحانی، بویژه شخص ایشان رویکرد و گفتمانی حمایتی از حقوق شهروندی دارند و این امر از نگاه کلان آثار مثبتی در فضای عمومی جامعه داشته و دارد. تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی را نیز باید بیشتر از این زاویه مورد ارزیابی قرار داد.اما برای ارزیابی اقدامات عملی دولت در زمینه حقوق شهروندی باید بطور دقیق نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و چالش‌های فراروی دولت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

چه چالشهایی پیش روی دولت در این امر وجود داشته است؟

مقوله حقوق شهروندی از نظر عملی به قوای مختلف ارتباط دارد؛ قوه مقننه، مجریه و قضاییه و نیز به قوای خارج از این سه قوه.اگر بخواهیم دولت و عملکردش را در این زمینه بررسی کنیم باید بگویم تا آنجا که به دولت و قوه مجریه برمی‌گردد عملکرد نسبتا مطلوبی داشته است.البته به نظر می‌رسد بخش‌هایی از بدنه دولت مانند وزارت دادگستری، وزارت کشور و حتی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری باید جدی‌تر و قاطع‌تر وارد این حوزه شوند.بخش‌هایی در مقابل فشارهای بیرونی کنش فعالی ندارند و ممکن است دچار انفعال ‌شوند.به نظرمن آقای روحانی باید برنامه عملیاتی خود را برای تقویت سازوکارهای درونی دولت و چگونگی تعامل با دستگاه‌ها و قوای بیرونی و فائق آمدن بر موانع و چالش‌های بیرونی مدون و اعلام کند.

با وجود این مشکلات پس دیگر چه فرقی می کند که چه کسی رئیس‌جمهور باشد؟ رئیس‌جمهوری که مطالبه‌اش حفظ حقوق شهروندی است و با وجود برخی نهادها کار برایش مشکل است با دولتی که برنامه ای برای حقوق شهروندی ندارد چه فرقی دارد؟

ناگفته نباید گذاشت که ایشان در مقایسه با رقبایی که باتوجه به کارنامه گذشته شان اساسا هیچ اعتقادی به حقوق شهروندی ندارند و در مناظره جمعه هم این موضوع را به خوبی نشان دادند، به مراتب گزینه بهتری هستند.

اتفاقا با گذشت دومین مناظره و در فاصله دو هفته مانده به برگزاری انتخابات، برخی از افکار عمومی شاید با این تفکر که رای دادن انتخابی بین بد و بدتر است به سمت تحریم انتخابات پیش بروند.تحریم انتخابات چه اثری می‌تواند داشته باشد؟

قطعا تحریم انتخابات نمی‌تواند گزینه مناسبی باشد. شما دقت کنید یک نکته که جای امیدواری دارد وجود مجلس دهم در دولت آقای روحانی است. اکثریت مجلس با منش و روش و رویکرد آقای روحانی در این زمینه هماهنگی کامل دارند.از یاد نبریم که آقای روحانی در شرایط چه مجلسی دولت را انتخاب کرد.اوایل دولت، کار بسیار سخت بود.

امروز، فضا بهترشده است؟

قطعا. البته از حق نباید گذشت که خود شکل‌گیری مجلس دهم بگونه‌ای در امتداد تغییر و تحولاتی صورت گرفت که انتخاب دولت تدبیر و امید را درپی داشت.وزارت کشور در برگزاری انتخابات مجلس در سال 94 عملکرد خوبی داشت.همچنین هیأت‌های اجرایی انتخابات شوراها تاکنون در مجموع عملکرد خوبی داشته‌اند و موجب امیدواری شده‌اند.بطور کلی، صرف نظر از موانع و فشارهای بیرونی، وجود رئیس‌جمهوری معتقد به حقوق شهروندی، بعنوان مقام دوم کشور نقطه اتکای بزرگی است.

در مناظره‌ها، دکتر روحانی و دکتر جهانگیری، نسبت به وعده‌های دروغ دو نامزد اصولگرا، واکنش نشان دادند. به جز مواضع رئیس مجلس، نمایندگان چگونه می‌توانند این وعده‌ها را مدیریت کنند؟

مردم تجربه خوبی از گذشته دارند.خوشبختانه مردم رشد و آگاهی کافی را پیدا کرده اند.وعده‌های فریبنده نمی‌تواند تاثیر مثبتی در افکارعمومی داشته باشد.این وعده نه تنها اثر مثبتی ندارد بلکه می‌تواند اثر معکوس نیز داشته باشد.روش‌هایی که برخی از کاندیداها در پیش گرفته‌اند مشابه روش‌های گذشته است.به عقیده من مردم ما به آن سطح از آگاهی رسیده‌اند که می‌دانند.

به نظر شما مهمترین چالش دولت در حال حاضر چیست؟

مهمترین چالش آقای روحانی این است که بتوانند عملکرد خود را با بیانی مناسب برای افکار عمومی تشریح کنند تا رقیبی که امروز نقش مار می‌کشد نتواند با فضاسازی بر عملکرد مثبت دولت غلبه کند. به هر حال دولت توانست به نحوه شایسته و در شرایط سخت کشور را از بحران و وضعیت فوق‌العاده رها کند.ما نیمه راه هستیم و با دستاوردهای دولت نمی‌توانیم از نیمه راه به عقب برگردیم.