ولی الله شجاع پوریان درسرمقاله ای در روزنامه همدلی، نوشت:

موضوع جوانان از جمله موضوعاتی است که در سه دهه اخیر توجه سیاستگذاران و متولیان برنامه‌ریزی کشور را به خود معطوف کرده به نحوی که در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله به طرق مختلف بر آن تاکید شده است.

بر اساس آمارهای سال 1390 جمعیت نیروی جوان کشور بالغ بر 31 درصد است که گروه سنی 15 تا 29 سال را شامل می‌شود. مطالعات جمعیت‌شناختی نشان می‌دهد جمعیت جوان کشور به عنوان ویژگی بارز هرم جمعیت کشور حداقل تا دو دهه آینده تداوم دارد. جامعه جوان به دلیل انرژی چشمگیر برای کار و داشتن روحیه انگیزه به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی توسعه و پیشرفت در هر کشوری بزرگترین سرمایه به شمار می‌آید.

بروز آسیب‌هایی در حوزه جمعیت جوان کشور، نگرانی‌ها و دغدغه‌ها و البته فرصت‌هایی را برای نظام ایجاد کرده بود. در حوزه ورزش، پایین بودن سرانه ورزش همگانی در میان جوانان و همچنین پایین بودن میزان فعالیت‌های ورزشی دانشجویان و جوانان در حد کمتر از 10درصد برای جوانان و کمتر از 27درصد برای زنان نشان می‌داد آسیب‌های جدی در انتظار جمعیت جوان کشور خواهد بود.

خوشبختانه با تغییر فضای سیاسی کشور و استقرار دولت تدبیر و امید، تقویت ورزش همگانی به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی در حوزه ورزش و جوانان در دستور کار تصمیمات کارشناسی و تخصصی دولت یازدهم قرار گرفت. ارتقای جایگاه ورزش همگانی و فراهم ساختن زمینه ورزش برای اقشار مختلف جامعه با هدف ارتقای سطح سلامت و نشاط اجتماعی، بازنگری در ساختار برنامه و اولویت‌های ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، توسعه فضاهای ورزشی، بازنگری در طرح جامع ورزش، تدوین برنامه جامع حوزه جوانان، ایجاد عدالت در توزیع امکانات و منابع با اولویت مناطق محروم و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت جوانان و مشارکت آنها در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی از اهم دستاوردهای دولت یازدهم در این عرصه است.

برای نمونه تکمیل ورزشگاه نقش جهان اصفهان، افتتاح ورزشگاه پارس در استان فارس، افتتاح ورزشگاه بجنورد و بسیاری دیگر از پروژه‌های بزرگ ورزشی تنها بخشی از تلاش دولت در حوزه ورزش برای توانمندسازی جوانان بود. در این دوره همچنین شاهد صدور مجوز بیش از 400تشکل و سازمان‌مردم‌نهاد در حوزه تخصصی جوانان بودیم که نشان می‌دهد دولت به افزایش مشارکت مدنی و فراهم‌کردن بستر فعالیت و مشارکت اجتماعی و سیاسی جوانان در قالب یک نهاد رسمی و قانونی معتقد است.

یکی دیگر از نمادهای تبلور فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی جوانان، احزاب و تشکل‌های دانشجویی هستند. در دولت یازدهم شرایط ثبت و فعالیت احزاب در کشور تسهیل شد و بسیاری از تشکل‌ها و احزابی که در هشت سال دولت گذشته با برخوردهای سلبی به محاق رفته بودند، بار دیگر در فضای سیاسی و اجتماعی جامعه رشد یافتند تا در جذب، پرورش و هدایت نهادمند جوانان سهیم باشند.

برخوردهای امنیتی گفتمان ضداصلاح‌طلبی در سال‌های گذشته نشان داده است که برای جوانان در محیط دانشگاه نقش مستقلی قائل نیست، اما استقرار دولت تدبیر و امید باعث شد فضای پادگانی و بسته دانشگاه‌ها رو به گشایش برود و زمینه برای مشارکت همه دانشجویان با هر نگرش و دیدگاهی فراهم شود، البته مخالفان دولت در این سال‌ها نیز تلاش بسیاری کردند تا با هراس‌افکنی در فضای دانشگاه‌ها، فعالیت‌های دانشجویی را محدود کنند، اما رویه سال‌های اخیر برای همه دانشجویانی که فضای سال‌های84 تا 92 را درک کرده‌اند، امیدبخش و روشن است که نمونه آن حضور اندیشمندان و فعالان سیاسی در روز 16 آذر در دانشگاه‌های مختلف کشور بوده است.

دولت روحانی در طول 4 سال گذشته نشان داده که به صورت کارشناسی و پله به پله به استفاده از ظرفیت و توانمندی نیروهای جوان جامعه معتقد است و استمرار دولت تدبیر و امید شرایط را در آینده بهبود نیز خواهد بخشید. امروز نسل جوان جامعه به عنوان مهم‌ترین عنصر موفقیت گفتمان اصلاحات باید برای تداوم این هدف و ایجاد انگیزش لازم بین سایر اقشار جامعه و حضور حداکثری در انتخابات و رای به تداوم دولت تدبیر و امید تلاش کنند.