مشاور رییس ستاد اصلاح طلبان گفت: حضور و فعالیت زنان در سطح جامعه و پست های مدیریتی، در دولت یازدهم چشمگیرتر شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، الهه کولایی روز یکشنبه در اولین نشست خبری ستاد زنان اصلاح طلب افزود: متاسفانه در دوره هشت ساله دولت نهم و دهم، زنان را از حضور و فعالیت در سطح جامعه و بازار کار منع و خانه نشین می کردند که تمام بودجه ها و فرصت ها را در این دوره ها در حوزه زنان از دست دادیم.

وی اظهار کرد: دولت یازدهم سعی کرد، صدمات سنگینی را که در دوره هشت ساله پدید آمد، ترمیم کنند. حضور زنان در عرصه عمومی در دولت های نهم و دهم صدمه دید و رضایت بخش نبوده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در دولت روحانی زنان شرایط بهتری یافته و بازسازی نهادهای مدنی برای حضور و نقش مهم زنان در جامعه تاثیرگذار بوده و دستاوردهای خوبی داشتیم.

مشاور رییس ستاد اصلاح طلبان ادامه داد: باید از تجربه های سال های گذشته استفاده شود و سهم زنان در پست های مدیریتی افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه زنان باید بتوانند در کمپین مبارزات انتخابات وارد شوند، افزود: زنان ایرانی با توجه به اینکه از دهه های گذشته تاکنون نقش مهمی را در تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی و غیره ... داشته و تلاش های آنان مثمرثمر بوده، باید به ضرورت جنسیتی شدن برنامه توسعه توجه ویژه ای شود و این مساله توسط رییس جمهوری نیز پذیرفته شده است.

کولایی خاطرنشان کرد: اکنون وعده افزایش سهم مدیریت زنان دنبال می شود و رییس جمهوری نیز وعده داده است فرصت های مناسبی را برای تحقق این وعده بدهند.

وی با بیان اینکه مساله زنان رابطه مستقیمی با جنبش دموکراسی خواهی دارد، گفت: در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد تلاش شد که زنان به خانه بازگردانده شوند که بسیاری از فرصت ها از زنان گرفته شد و آنان در عرصه عمومی صدمه خوردند.

مشاور رییس ستاد اصلاح طلبان افزود: جریان اصلاحات فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته و سعی دارد با نشاط و شادی راه را برای مطالبات مردم به ویژه زنان باز و از امکانات موجود در کشور برای رسیدن به شرایط مطلوب استفاده کند.

** سهم 30 درصدی زنان در انتخابات شهر و روستا

مشاور رئیس ستاد اصلاح طلبان همچنین در این نشست خبری گفت: سهم 30 درصدی زنان در فهرست نامزدهای شورای شهر و روستا از سوی اصلاح طلبان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در دوره های گذشته شوراهای اسلامی شهر و روستا، سهم زنان در این شوراها چهار درصد بوده که ستاد اصلاج طلبان بدون نگاه جنسیتی، سهم زنان برای انتخابات شوراهای شهر و روستاها را 30 درصد تصویب کرده است.

کولایی اظهار کرد: انتخابات پیش روی شوراهای شهر و روستا فرصت بزرگی برای اصلاح طلبان است که بصورت فراگیر با مشارکت سیاسی و اجتماعی و مردم بویژه زنان، مدیریت کشور را فعال کنند.

مشاور رئیس ستاد اصلاح طلبان ادامه داد: فهرست نامزدهای اصلاح طلبان شوراهای شهر و روستا بر اساس افراد پاک دست و امانت دار تعیین شده و افرادی هستند که به جریان اصلاحات تعهد داشته و به نظام پایبندند.

کولایی با بیان اینکه نامزدهای شوراهای شهر و روستا باید هر کدام پاسخگوی نیازهای متفاوت مردم باشند، اضافه کرد: باید از تجارب کشورهای مختلف برای مدیریت شهری بهره گرفت تا شاهد حوادثی خونینی مانند پلاسکو نباشیم.

به گفته وی، افرادی که برای شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب می شوند باید با تجربه بوده و همچنین با دسترسی به تجارب دیگران از طریق آموزش های مختلف و تحصیلات آکادمیک نیازهای شهروندان را پاسخ دهند.

کولایی افزود: در طیف اصلاح طلبان سعی کردیم رویکرد متعادل را در ارایه فهرست نامزدهای اصلاح طلب شهر و روستا دنبال کنیم و همچنین آنان از ملاحظات سیاسی شناخت داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد همه جانبه، در ساماندهی ستاد اصلاح طلب نقش مهمی دارد و زنان نیز در همه بخش های ستاد بکار گرفته شده اند.

کولایی در پاسخ به سووالی مبنی بر اینکه حضور چهره ها از جمله هنرمندان و ورزشکاران در شوراهای شهر و روستا باب شده، گفت: هنرمندان و ورزشکاران و چهره هایی که در میان مردم عمومیت دارند، سرمایه های کشور هستند ولی قرار است آنها هر مسوولیتی را تجربه کنند، باید افرادی وارد این شوراها شوند که توان مدیریت و ورود به مسایل شهری را داشته باشند.

وی درباره اینکه آیا ممکن است شهرداری بعدی تهران زن باشد، اظهار کرد: گزینه هایی از زنان برای پست شهردار تهران وجود دارد اما صددرصد نیست.