نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران در 29 اردیبهشت ماه باردیگر به گفتمان تدبیر و عقلانیت رای می دهند.

محمد نعیم امینی فرد روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود: ملت ایران از سال 92 تصمیمات مهمی را گرفتند و در گام اول به دولتی که شعارش عقلانیت و تدبیر بود، رای دادند.

وی افزود: مردم در گام محکم دوم در انتخابات مجلس نیز بر تداوم گام قبلی خود حرکت کردند و در گام سوم نیز باید در همان مسیر حرکت کنند و به گفتمان تدبیر و عقلانیت رای دهند.

وی در ارزیابی خود از عملکرد دولت یازدهم اظهارداشت : دولت یازدهم کارنامه موفقی را در حوزه بهداشت و درمان دارد و طرح تحول سلامت به عنوان یکی از راهبردهای اجتماعی دولت یازدهم موفقیت های خوبی در عادلانه کردن دسترسی مردم به خدمات بهداشتی کسب کرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: ما بعد از توفیق های اولیه که در ابتدای انقلاب اسلامی در گسترش سیستم شبکه های بهداشت و درمانی داشتیم که در نوع خود موفقیت عظیمی بود بعدها در عمل استراتژی خاصی در حوزه بهداشت و درمان دنبال نمی کردیم.

امینی فرد یادآور شد: یکی از موفقیت های دولت یازدهم نخست این بود که یک استراتژی مشخصی را درباره بهداشت و درمان داشت و توانست نظر مجلس را برای تامین منابع پایدار در حوزه سلامت جذب کند و یک درصد ارزش افزوده و 10 درصد هدفمندی یارانه ها نیز در این راستا برای بخش بهداشت محقق شد.

وی خاطرنشان کرد: در دولت گذشته هم چنین فرصت هایی با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه وجود داشت ولی آن دولت به دلیل آن که به این موضوع اعتقاد نداشت به آن عمل نکرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: طرح تحول سلامت به عنوان یکی از اصلی ترین راهبردهای اجتماعی دولت یازدهم توانست در ارتباط با عادلانه کردن دسترسی مردم به خدمات بهداشتی- درمانی ، کاهش پرداخت از جیب، نوسازی تخت های بیمارستانی و جلب همکاری متخصصین موفقیت های خوبی را داشته باشد.

امینی فرد ادامه داد: یکی از مسائلی که دولت تدبیر و امید می تواند با قوت به عنوان یکی از بزرگ ترین پروژه اجتماعی به آن تاکید کند طرح تحول سلامت است، البته این طرح مانند همه طرح های بزرگ نقایصی دارد.

وی یادآور شد: ما در کمیسیون بهداشت و درمان سال گذشته سعی کردیم نقاط ضعف این طرح را شناسایی و به دولت کمک کنیم.

وی تاکید کرد: تصمیم گیرندگان اصلی منابع مالی مملکت در نهایت به این نقطه رسیدند که سلامت از اولویت برخوردار باشد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مجلس ادامه داد: ملت ایران از سال 92 تصمیمات مهمی را گرفتند و در گام اول به دولتی که شعارش عقلانیت و تدبیر بود رای دادند و در گام محکم دوم در انتخابات مجلس نیز بر تداوم گام قبلی حرکت کردند و در گام سوم نیز باید در همان مسیر حرکت کنند و به گفتمان تدبیر و عقلانیت رای دهند.

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، همزمان با انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و نخستین میان دوره ای مجلس شورای اسلامی روز جمعه 29 اردیبهشت ماه 1396 در کشور برگزار می شود.