معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با انتشار پستی در توئیتر از مخالفت خود و استاندار گلستان از سفر رئیس جمهور به معدن زمستان یورت و پاسخ رئیس جمهور به مخالفت آنها گفته است.

به گزارش سحر -پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی ، ابوطالبی در این مطلب نوشته است:   

استاندار محترم گلستان از من خواست با سفر رییس جمهور به معدن زمستان یورت آزادشهر به علت غم و اندوه بالای کارگران والتهاب خانواده های آنان مخالفت کنم؛

دکتر روحانی بامخالفت به من گفت: من رییس جمهور زمان درد مردم و التهاب آنان هستم، اگر فریاد آنان در برابر من، سبب آرامش ملی خواهدشد، من باید بروم؛

دکتر روحانی گفت که من تنهابه معدن می روم تا معدن چیان برای فریاد کشیدن بر سر بالاترین مقام رسمی کشور احساس آرامش وراحتی کنند؛ این افتخار من است.