سعید روستایی (نویسنده و کارگران فیلم سینمایی ابد و یک روز) طی یادداشتی به انتقاد از شیوه استفاده یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از فیلم خود پرداخت و آن را غیراخلاقی عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، سعید روستایی در  یادداشتی نوشت: چه حالی می‌شوید اگر سیاستمداری در مناظره انتخاباتی از نام شما بهره‌برداری سیاسی کند؟ چه حالی می‌شوید اگر ببنید کسانی از نام شما تیر می‌سازند و به‌سوی دولتی پرتاب می‌کنند که بر مبنای اصل مدارا، فضا را برای فیلم‌سازی جوانان فراهم کرده است؟

روستایی ادامه می‌دهد: چه کسی به سیاستمداران اجازه داده که نام اهل هنر را بی‌محابا بر زبان بیاورند؟ آنان که هنرمندان را از اظهارنظر در مسائل سیاسی تحذیر می‌دهند، ببینند که چطور سیاست‌پیشه‌گان پای در گلیم اهل هنر می‌کنند؟

وی که این مطلب را همزمان در اینستاگرامش نیز منتشر کرده، ادامه داد: وعده بی‌زمان را به فتیله تزویر روشن می‌کنند و آتش به خرمن دولتی می‌اندازند که آوار هشت ساله قباحت را به نیروی تدبیر از سرمان برداشته.

بار دیگر «تکرار می‌کنم» که امروز نه به دلایل صنفی و شغلی و نه به شوق گرفتن مجوز و پروانه‌ای. بل بنا بر «مصلحت عمومی» رأی خود را به نام حسن روحانی به صندوق می‌اندازند.