مشاور فرهنگی رییس جمهور در واکنش به حواشی حضور رییس جمهور در کنار معدن‌کارن یورت نوشت: او به میان معدنکاران نرفت تا با اندوه آنان عکس بگیرد، رفت تا صدای آنان را به گوش همه ما برساند.

به گزارش ایسنا ، در یادداشت توئیتری حسام‌الدین آشنا آمده است : او به میان معدنکاران نرفت تا با اندوه آنان عکس بگیرد، رفت تا صدای آنان را به گوش همه ما برساند و چشمان ما را با چهره افسرده آنان آشنا کند.

گزارش ملی و مستقل حادثه معدن ها کف مطالبات معدن کاران است. باید معلوم شود چه کسانی معدن کاران را استثمار می کنند.معدن کاوی با کدام فناوری؟