ما در تقسیم‌بندی قالیباف جزو ٤ درصد هستیم یک جا از ما به عنوان کارآفرین سرمایه‌گذار تقدیر می‌کنند و جای دیگر از ما زالوصفت رانت‌خوار و کسی که خون مردم را در شیشه کرده نام می‌برند.

به گزارش ایلنا، فاطمه دانشور در همایش بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی و کسب و کار شهری با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما باید به امتداد دولت و عقلانیت رای بدهیم تا عقلانیت بر فضای کسب و کار کشور حاکم شود من به عنوان عضو اتاق بازرگانی بارها به سیاست‌های دولت انتقاد کردم به طوری که قوانین مالیاتی و بیمه پدر بخش خصوصی را در آورده اما با تمام این انتقاداتی که به دولت وارد است در شرایط فعلی باید به امتداد دولت عقلانیت رای داد.

دانشور ادامه داد: بهترین کار روحانی کنترل تورم و عقلانیتی است که در حوزه سیاست خارجی اعمال کرده مخصوصا در برخورد در حوزه‌های تجارت خارجی و حضور شرکت‌های بین المللی که تمام این‌ها در بلندمدت بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است.

او تصریح کرد: رقیب اصلی روحانی هیچکس نیست به جز بی تفاوتی مردم. اگر در بین خانواده دوستان و پرسنل کسی را دارید که نسبت به انتخابات بی تفاوت هستند حتما برای آنها وقت بگذارید و آنها را ترغیب کنید که رای بدهند.

دانشور تصریح کرد: ما در تقسیم‌بندی قالیباف جزو ٤ درصد هستیم یک جا از ما به عنوان کارآفرین سرمایه‌گذار تقدیر می‌کنند و جای دیگر از ما زالوصفت رانت‌خوار و کسی که خون مردم را در شیشه کرده نام می‌برند. برای رفع این دوگانگی‌ها و تقسیم بندی‌های زشت باید پای صندوق آمد و به روحانی رای داد.