عصر جمعه پس از مناظرات ستادهای مختلف دکتر روحانی به ویژه در سطح شهر بندرعباس شاهد حضور و مراجعه اقشار مختلف هستند.

به گزارش سحر – پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی – عده‌ای در این میان با حضور در دفاتر کمیته‌های مختلف و بیان توانایی های خود برای مساعدت و همکاری با ستاد با مسئولان مربوطه گفت‌وگو کردند.عده ای نیز بطور خودجوش در برنامه‌های روتین جلوی ستادها حاضر شده و علاوه بر پویاتر کردن این برنامه ها در مباحث مربوطه شرکت کردند.

خبرنگار کمیته اطلاع‌رسانی ستاد روحانی در هرمزگان در گفت‌وگو با بانوی میانسالی وقتی دلیل حضور وی را جویا شد وی دلیل حضور خود در ستاد روحانی را اینگونه بیان کرد: «پس از مناظره امروز ترددیدهای من و خانواده‌ام برای انتخاب کاندیداها و شرکت در انتخابات پایان یافت و مطمین هستیم که باید در کنار این دولت تا آخر بمانیم.»

وی افزود: امروز همه ما موظفیم برای ساختن آینده فرزندانمان با آگاهی و تدبیر رای دهیم.

همچنین یک بانوی دانشجو که تعدادی تراکت و پوستر از ستاد دریافت کرده و در حال پخش کردن در میان سرنشینان خودروها بود نیز گفت: این حرکت بنوعی ادای دین به زحمات و دیدگاه‌های دولت است و امروز در مناظره آخر نشان داده شد که دکتر روحانی در ادامه مسیر خود مصمم‌تر است و مشخص است که برای آزادی و نشاط بیشتر جامعه باید به دکتر روحانی رای بدهیم.