سخنگوی حزب اعتدال و توسعه گفـت: مردم ایران بدانند کسانی که در تبلیغات انتخاباتی برای جلب آرای آنان شعار می دهند نمی توانند ما را نجات بدهند و فقط فقر بر مردم حاکم می کنند.

به گزارش ایرنا، اسماعیل شجاعی روز پنجشنبه در مسجد جامع بندرگناوه افزود: با درایت و تدبیر دولت روحانی با افتخار چهار قطعنامه شورای امنیت که علیه کشور مبتنی بر جنگ و خونریزی بود برداشته شد.

وی اظهارکرد: مدیریت و عملکرد هشت ساله دولت نهم و دهم در حوزه های اقتصاد، فرهنگ، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی با ادعای حمایت از محرومان و مستضعفان جامعه را به فقر و بحران بزرگ کشاند.

شجاعی به مقایسه شاخصه های اقتصادی دولت های گذشته در زمینه سکه و دستمزد کارگران اشاره کرد و افزود: در سال های 84 تا 92 درحالیکه دستمزد کارگران سه میلیون و 700 هزار ریال بود نرخ سکه به 12میلیون و 700 هزار ریال رسید که فقر گسترده ای بر جامعه تحمیل شد.

وی ادامه داد: عملکرد روحانی در چهار سال نشان می دهد سکه بهار آزادی 12 میلیون و500 هزار ریال و دستمزد کارگران 10 میلیون و 500 هزار ریال رسید و وضعیت دستمزد این قشر ارتقا که امیدواریم تداوم این دولت دوباره فقر و محرومیت را هرچه بیشتر از جامعه برداشته و رفاه بیشتری نصیب ملت شود.

شجاعی گفت: در دولت های سازندگی و اصلاحات نیز در قبال افزایش سکه ، دستمزد کارگران به نسب افزایش سکه ارتقا پیدا کرد.

سخنگوی حزب اعتدال و توسعه اظهارکرد:در فاصله چهار ساله دولت دکتر روحانی براساس گزارش مرکز آمار میزان شغل ایجادشده از 20 میلیون و 500 هزار شغل سال 74 به 22 میلیون و 600 هزار شغل افزایش پیدا کرد که این نشان می دهد سالانه بیش از 500 هزار شغل ایجاد شده است.

وی افزود: تورم 42درصدی دولت قبل در دولت روحانی به پایین تر از 10 درصد رسیده بگونه ای که هم اینک رقبای ایشان حرفی برای گفتن دراین زمینه ندارند.

شجاعی یادآور شد: هم اینک تورم در کشور ونزوئلا بالای 500 درصد است و فقر جامعه را گرفته و بطور قطع و یقین اگر سیاست های غلط آنان در ایران تداوم پیدا می کرد ما را به فقر مطلق می کشاند.

وی گفت: دولت آقای روحانی بود که با تدبیر، امید را بر جامعه بازگرداند و آرامش و امنیت در جامعه حاکم شد.

سخنگوی حزب اعتدال و توسعه به توجه دولت تدبیر و امید به مناطق مرزی بخصوص مناطقی که با دریا ارتباط دارند اشاره کرد و گفت: دولت معتقد است که حمایت دقیق و جدی از فعالان بخش دریانوردی شده و ته لنجی قانونمند می شود.

شجاعی اضافه کرد: تصمیم گیری های خلق الساعه ، بدون برنامه و توجه در خصوص مرزنشینان بخصوص در ارتباط ته لنجی اشتباه است و نیاز به مصوبه قانونی و نگاه دقیق و حرفه ای دارد.

وی گفت:دولت معتقد است که این سیستم باید به شکلی باعث حمایت دقیق از فعالان بخش دریانوردی شود و این صدقه نیست و آنها کار می کنند به استناد آن دست رنج شان را می خواهند.

شجاعی اظهارکرد: بطور قطع و یقین حذف 25 میلیارددلار قاچاق در کشور که مطرح می شود به هیچ وجه به مرزنشینان و فعالیت دریانوردی ارتباطی ندارد.

وی گفت: اینگونه اظهار نظرها بدون حساب و کتاب، تعابیر غلط و نگاههای امنیتی و پلیسی و مرزنشینان را به عنوان قاچاقچی تلقی کردند در دیدگاه دولت روحانی مردود است و در این ارتباط برنامه عاقلانه و منطقی حمایت جدی از مرزنشینان و فعالیت های دریانوردی است.

وی افزود: شرکت پرشور مردم در انتخابات باعث خواهد شد تا دولت تدبیر و امید تداوم یابد.