فعال سیاسی و رئیس سازمان ملی جوانان در دولت هفتم گفت: مسیر انتخابی که مردم ایران در سال 1392 برگزیدند، امسال نیز باید ادامه یابد.

به گزارش ایرنا، رحیم عبادی شامگاه پنجشنبه در ستاد تبلیغاتی حجت الاسلام حسن روحانی در لاهیجان بیان کرد: انتخابات به مرحله حساسی رسیده و 2جریان، با 2 خط مشی متفاوت حکومت داری به صحنه آمده اند که ملت باید یکی از این جریان ها را انتخاب کند.

وی روش های مدیریت در عرصه های سیاست داخلی، خارجی، فرهنگ و اقتصاد از سوی این 2 جریان را متفاوت دانست و ادامه داد: مردم باید با رای خود ثابت کنند که اراده ملی از همه چیز بالاتر است.

عبادی، رویکرد اقتصادی حجت الاسلام روحانی را بر مبنای باور به این که پول سرمایه کشور است و باید زیرساخت ها و اقتصاد مقاومتی را تقویت و اشتغال پایدار ایجاد کرد، دانست و گفت: دیدگاه این جریان در سیاست خارجی نیز بر مبنای تعامل و همکاری با جهان است.

وی گفت: دوران حرف های بی حساب و کتاب گذشته و باید ملت راهی را در پیش بگیرد که به سوی بهبود و پیشرفت باشد.