گزیده ای از سخنان دکتر صحرایی رییس ستاد مرکزی انتخابات دکتر روحانی در استان کرمانشاه در جمع بهورزان استان:

 تفکر افراد و رقبای مخالف روحانی تفکر احمدی نژادی است و مردم ایران نمی خواهند تجربه ۸ ساله را تکرار کنند.

گازرسانی،خدمات سلام،توسعه فضای فرهنگی، اقتصاد و دردوره آقای روحانی در روستاها درخشان بود.

بهورزان علاوه بر تلاش برای سلامت در حوزه آگاهی بخشی برای مردم تلاش کنند.

مردم کرمانشاه علی رغم تمام مشکلاتی که در استان هست و همه می دانیم ،در حماسه دیدار آقای روحانی گام اول را برداشتند و گام دوم انها در روز ۲۹ اردیبهشت با قدرت برداشته می شود.

خدمات به روستاییان و محرومان در این دولت بی سابقه بوده است وحتی اعتراف مخالفان دولت را نیز در پی داشته است.

افرادی که یک روز هم کار اجرایی نکرده اند چطور میخواهند رییس جمهور شوند. درقوه تحت نظر آنها کرامت معنا ندارد اما دم از کرامت می زنند. اگر تکریم مردم را می خواستید در همان حوزه خود انجام می دادید. مردم دیگر فریب نمی خورند.

کسی گول یارانه را نمی خورد. صدور نفت و قیمت بشکه ها و... مشخص است. این کار غیر ممکن و یک فریب بزرگ است.

استفاده از مقدسات برای انتخابات که یک امر دنیوی و زمینی است اشتباه بزرگی است که متاسفانه مرتکب ان شده اند.