به گزارش خبرنگار سحر ، ماموستا ملا احمد بهرامی از روحانیان برجسته اهل سنت غرب کشور در سخنانی ضمن قدردانی از اقدامات دولت یازدهم در کاهش فشارها بر مردمان کرد کشور گفت: همه اهل سنت ایران به اتفاق تصمیم دارند به دکتر روحانی رای بدهند و باید بگویم که مردم کُرد همگی اصلاح طلب هستند.