یک فعال سیاسی گفت: مهم ترین شاخص دولت روحانی که توانست با افتخار و قدرت به دست آورد بازگشت ایران به عرصه بین المللی است.

به گزارش ایرنا، حجت السلام سید محمد طاهری شامگاه جمعه در همایش انتخاباتی حامیان دکتر روحانی در مسجد سجادیه شهرستان آران و بیدگل اظهارکرد: در گذشته در شرایط حصر کامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قرار گرفته بودیم و رابطه ما با دنیا قطع شده بود.

وی ادامه داد: دولت روحانی یک لطف الهی بود که توانست با برجام فضای بسته را به فضایی رو به گشایش تبدیل کند به طوریکه غرب آن را یک شکست برای آمریکا دانست.

وی بیان کرد: همه ورود بی شمار گردشگرهای خارجی به کشور را لمس می کنیم که این گشایش فرهنگی ناشی از حل شدن مسائل بین المللی در دولت یازدهم است.

حجت الاسلام طاهری گفت: شاید هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم ولی باید بدانیم در گذشته اتفاقاتی صورت گرفته است که به تایید اقتصاد دانان از قافله پیشرفت در عرصه های مختلف عقب افتاده ایم و جبران آن نیاز به نیرو، امکانات و زمان دارد.

وی با انتقاد از استفاده ابزاری از دین در گذشته افزود: شعارهای زیبایی می شنیدیم ولی متاسفانه شاهد بی عدالتی بودیم که به عنوان لکه سیاه در تاریخ ثبت شد.

وی خطاب به کسانی که هنوز برای شرکت در انتخابات تردید دارند گفت: دوران بسیار سخت و حساسی داریم که اگر زمان را از دست دهیم مدیون آیندگان خواهیم شد.

این فعال سیاسی یکی از وظایف کنونی را ترغیب مردم برای حضور در انتخابات برشمرد و گفت: باید با رای به دکتر روحانی قافله را به سرانجام برسانیم.

وی با بیان اینکه حق مردم بیش از این است تصریح کرد: در دوره جدید از رئیس جمهوری مطالبه گری بیشتری خواهیم داشت و هم چنین تقاضای استفاده از نیروهای جوان که در کنار خود مشاوران با تجربه دارند خواهیم داشت.