اصولگرایان معتدل مازندران روز شنبه 23 اردیبهشت ماه با انتشار بیانیه رسمی حمایت خود را از حسن روحانی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات رئیس جمهوری اعلام کردند.

به گزارش ایرنا،اصولگرایان معتدل در بیانیه خود نوشتند:جامعه اصولگرایان معتدل ضمن پرهیز از هرگونه افراط و تفریط و با احترام به همه نامزدهای رئیس جمهوری وهوادارانشان برحسب کارنامه عملکردی مورد بررسی،ادامه رئیس جمهوری دکترحسن روحانی در دوره جدید را به مصلحت نظام دانسته وحمایت خویش را از ایشان اعلام می داریم.

در این بیانیه آورده شد : پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهضت اصولگرایی به عنوان یک جریان اصیل و ریشه دار فکری تلاش هایی را برای توسعه و رفاه مردم و استحکام مبانی انقلاب اسلامی انجام داده است و با تاکید بر انسجام ملی امکان انعطاف در روش های نیل به رسالت های انقلاب را نیز فراهم ساخته است.

اصولگرایان معتدل حامی روحانی در مازندران در پایان این بیانیه با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری از مردم برای حضور گسترده در انتخابات 29 اردیبهشت ماه دعوت کرد.

ستاد اصولگرایان حامی روحانی هفته گذشته در مازندران با مسوولیت سید علی اکبرطاهایی استانداردولت دهم در این استان راه اندازی شد و قرار است عصر امروز اصولگرایان با اجتماع در خیابان فرهنگ یکی از خیابان های مرکزی شهری ساری به طور علنی مردم را برای رای دادن به روحانی ترغیب کنند.