۲۱ تن از نمایندگان ادوار استان کرمانشاه از دکتر حسن روحانی حمایت کردند.

به گزارش سحر متن این بیانیه بدین شرح میباشد :

در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و لزوم حضور پرشور مردم در انتخابات پیش رو که نتیجه آن بدون شک نمایانگر حمایت مردم از حاکمیت بر سرنوشت خویش خواهد شد.

اینجانبان نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی از کلیه اقشار مردم شریف، ایثارگر و سخاوتمند کرمانشاهان بخصوص تمامی بزرگوارانی که در مراحل مختلف انتخابات گذشته به این خادمان خود اعتماد کردهاید، انتظار داریم این بار نیز ضمن تشویق و ترغیب بستگان و نزدیکان و همفکرانتان به شرکت در این امر سرنوشت ساز، اراده راستین خویش را با حمایت از آقای دکتر حسن روحانی به منصفه ظهور برسانید تا به تعبیر ایشان با رای قاطع خود خواستاره طالبافت قانونیمان باشیم.

حامیان:

۱- اختر درخشنده

۲- اعظم ناصری پور

۳- محمد اشرفی اصفهانی

۴- لطیف صفری

۵- مجتبی موسوی اجاق

۶- مصطفی محمدی

۷-- احمد بهرامی

۸- ایرج جمشیدنژاد

۹-رئوف قادری

۱۰- منوچهر بهینا

۱۱- محمد حسین جهانگیری

۱۲ -همت بیگمرادی

۱۳- علی اصفر اسفندیار پور

۱۴ - صمصد فدائی

۱۵- قدرتعلی حشمتیان

۱۶ - جهانبخش امینی

و خانواده های مرحومان

۱۷- اسماعیل ططری

۱۸-قدرت ا... نظری

۱۹- مرادعلی احمدی

۲۰- سید جلیل سید زاده

۲۱- ارسالان صفایی