ستاد بانوان دکتر حسن روحانی شامگاه شنبه در شهرستان مهاباد افتتاح شد.

به گزارش ایرنا، مسئول ستاد امور بانوان تدبیر و توسعه حامی دکتر حسن روحانی در مراسم گشایش این ستاد در مهاباد گفت: تحقق حقوق شهروندی و حقوق زنان از جمله دستاوردهای پرشمار و ارزشمند دولت تدبیر و امید است.

شادی صالحیان افزود: سپردن معاونت ها و سازمان ها و سه فرمانداری کشور به زنان از جمله مشارکت هایی است که به زنان در عرصه مدیریتی کشور داده شده است.

وی اظهار کرد: فراهم آمدن شرایط مناسب فعالیت های ورزشی، تحصیل در سطوح عالی دانشگاه ها و مشارکت حداکثری در امور اجتماعی برای زنان و بانوان در دولت یازدهم محسوس است.

صالحیان همچنین گفت: مردم با انتخاب دکتر روحانی موجب استمرار این دستاوردها و تکمیل برنامه های دولت یازدهم در دولت دوازدهم خواهند شد تا شاهد موفقیت های نظام در تمام عرصه های بین الملل، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشیم.