فعال سیاسی و روزنامه نگار گفت: برخی نامزدهای انتخاباتی در هر دوره از نامزدی به گونه ای متفاوت ظاهر شده اند که این نشانه عدم ثبات شخصیت است و نباید به نامزدهایی که ثبات شخصیت ندارند، رای دهیم.

به گزارش ایرنا، حسین نورانی نژاد یکشنبه شب در ستاد حامیان روحانی در ساری افزود: در دوران خسارت بار دولت های نهم و دهم، وضعیت کشور با بی ثباتی مواجه شد و رکود و تورم محصول آن شرایط بود.

وی ادامه داد : با کمال تاسف، رئیس دولت نهم و دهم الگوی جریان اصولگرا در کشور شده و با اینکه خودش رفته، رسمش مانده است و برخی از کاندیداهای فعلی همانند او ولی در قالبی مودبانه ترهستند.

این فعال سیاسی با تاکید بر این که این نامزدها مسیرشان همان مسیر دولت های نهم و دهم است، گفت : این جریان بی کفایت ترین جریان برای ادامه حاکمیت است و ما نباید اجازه دهیم مسیر خسارت بار 84 تا 92 تکرار شود.

وی رقابت انتخاباتی را جدی برشمرد و افزود : در مقابل جریان خسارت بار، دولت روحانی با کارنامه و‌ عملکردی موفق قرار دارد که با ادامه مسیراین دولت می توان به بهبود شرایط و وضعیت کشور امیدوار بود.

نورانی نژاد گفت : جریان مقابل نمی تواند بپذیرد که برجام حاصل کاربلدی روحانی و ظریف بود و اگر سیاست اینها نبود بازهم در تعاملات خارجی دچار سرشکستگی و حقارت و ستیز بودیم.

به گزارش ایرنا، در این نشست فرزند پروفسور حسابی نیز گفت: توجه به فرهنگ از مهم ترین اولویت ها و پارامترهای توسعه هر کشور است و رییس جمهوری منتخب باید کسی باشد که برنامه های فرهنگی مشخصی داشته باشد.

ایرج حسابی افزود: باید کسانی را انتخاب کنیم که به فرهنگ و آموزش احترام بگذارند و دولت روحانی نخستین وتنها دولت در 38 سال گذشته بود که به بنیاد حسابی بودجه اختصاص داد.

وی تاکیدکرد: دولت منتخب ما باید متشکل از تحصیل کردگان واقعی باشند نه کسانی که با مدارک تحصیلی جعلی بر مسند قدرت و تصمیم گیری می نشینند.

حسابی گفت : دولتی که به مردم اجازه اظهارنظر و نقد ندهد ، شایسته حاکمیت بر این مردم و فرهنگ غنی ایران نیست ، باید مراقب باشیم کسانی را انتخاب کنیم که به مردم اجازه حرف زدن داده و به نخبگان توجه می کنند.