عضو شورای مرکزی نظام پزشکی کشور گفت: دولت روحانی با برجام باعث عزت بیشتر نظام شد، دست اندازی به کشور را قطع کرد و آزادی مدنی ، حق شهروندی، آزادی مطبوعات، صنف ها و احزاب را توسعه و شرایط اقتصادی را هم ارتقا داد.

به گزارش ایرنا سید تقی نوربخش شامگاه یکشنبه در جمع اعضای کمیته سلامت ستاد روحانی در گرگان ، اظهار داشت: در مناظره ها رقبا از دولت روحانی طلبکار بوده و این دولت را محکوم می کنند.

وی اضافه کرد: برخی تمام اقدامات دولت را با این جمله که موفق نبوده، زیر سوال می برند.

وی از آن دسته از نامزدهایی که موفقیت دولت روحانی را نادیده می گیرند، پرسید که یا این دولت روحانی است که بدهی به بانک را به 5 هزار نفر 600 میلیارد ریال و یا بدهی به تامین اجتماعی را طی هشت سال به مبلغ 600 هزار میلیارد ریال رساند.؟

نوربخش افزود: دولت روحانی به تامین اجتماعی بها داد و دریافتی مستمری بگیران این سازمان را افزایش داد.

عضو شورای مرکزی نظام پزشکی کشور به موفقیت دولت روحانی در عرصه سیاست خارجی هم اشاره کرد و افزود: این دولت 6 ابرقدرت دنیا را به پای میز مذاکره آورد و برجام را به نتیجه رساند و معلوم است که دلواپسان سنگ لای چرخ دولت روحانی بگذارند.

وی همچنین از قشرهای صاحب نفوذ خواست مردم را برای حضور در پای صندوق های اخذ رای در روز 29 اردیبهشت ترغیب کنند، چون این مشارکت باعث تداوم استحکام و پایداری نظام است.