نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: مردم با حضور گسترده در انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت به ادامه مسیر عقلانیت و آبادانی کشور رای دهند.

به گزارش ایرنا، عبدالرضا حیدری زادی یکشنبه شب در جمع مردم آبدانان اظهار کرد: انتخاب مجدد دکتر روحانی در 29 اردیبهشت مهر تاییدی بر خردورزی، عقلانیت و پیشرفت ایران اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه در این انتخابات دو راه بیشتر نداریم، یا باید مسیر درستی، عقلانیت و خردورزی را انتخاب کنیم و یا مسیر عقب گرد، از مردم خواست با مشارکت آگاهانه در انتخابات، نقش واقعی خود در پیشرفت ایران اسلامی به نمایش گذارند.

نماینده مردم ایلام در مجلس ششم صداقت، شفافیت و تدبیر را از ویژگی های مهم نامزدهای ریاست جمهوری برشمرد و گفت: راه پیشرفت و آبادانی کشور از مسیر انتخابات و گزینش نامزد اصلح می گذرد.

حیدری زادی اضافه کرد: حضور حماسی و پرشور در انتخابات نظام را در مقابل همه نهدیدها بیمه می کند و مردم باید با مشارکت حداکثری در این رویداد ملی مشروعیت و مقبولیت نظام جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان دهند.

وی یادآور شد: دولت تدبیر و امید با وجود مشکلات و خرابی های ناشی از عملکرد دولت های نهم و دهم کشور خدمات و دستاوردهای فراوانی داشته که حتی مخالفان نیز به این موفقیت ها اعتراف می کنند.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: سیاست های حسن روحانی باعث شد کشور در مسیر و مدار توسعه قرار گیرد که به طور قطع تداوم آنها در چهار سال آینده نیز باعث خواهد شد جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار و ترقی باشد.