فرزند مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: اقدامات دکتر روحانی در سیاست های خارجی و برجام موجب شد فضای بین المللی از ایران هراسی به ایران دوستی تبدیل و سایه جنگ از روی ایران برداشته شود.

به گزارش ایرنا، یاسر هاشمی شامگاه دوشنبه در ستاد حزب اعتدال و توسعه خراسان رضوی افزود: دکتر روحانی با سه پرچم سازندگی و توسعه، اصلاحات و اعتدال گام در مسیر آیت الله رفسنجانی گذاشته است که مردم باید با یک انتخاب درست، همانند سال 92 همراه روحانی باشند.

وی با بیان اینکه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی میان اصولگریان و اصلاح طلبان نقش اعتدال را داشت، اظهار کرد: منش سیاسی پدرم بر مبنای اعتدال بود و به شدت مخالف افراط و تفریط بود و میان اصولگرایان و اصلاح طلبان نقش اعتدال را داشت.

یاسر هاشمی بیان کرد: خوشحالم در میان مردمانی هستم که پس از فوت پدرم همچنان نشان می دهند که ارتباطی عمیق میان آنها و خط مشی آن مرحوم وجود دارد.

فرزند آیت الله هاشمی بیان کرد: البته در تمام عرصه ها مشکل همچنان وجود دارد که باید با همت یکدیگر مانع از بی راه رفتن مسیر توسعه کشور شویم.