حسن روحانی نامزد ریاست جمهوری در ادامه سفرهای انتخاباتی خود روز چهارشنبه به اردبیل سفر می کند.

اقبال عباسی رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در استان اردبیل روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا گفت: آقای روحانی صبح دوشنبه در اجتماع شهروندان اردبیلی سخنرانی خواهد کرد.