فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: نگران بازگشت تفکر تخریبی گذشته هستیم که برخی در زمانی به بزرگان و مقام های نظام توهین می کردند.

به گزارش ایرنا، حمید رضا فهیمی تبار شامگاه دوشنبه در همایش هوادارن دکتر روحانی در ستاد مرکزی این نامزد انتخابات در کاشان اظهارکرد: در گذشته فضا به شکلی شده بود که حتی به بیت مراجعی چون آیت اله جوادی آملی حمله می شد که باید دید که این اتفاق ها در چه دولتی تقویت می شد.

وی بیان کرد: در آن زمان شاهد توهین به مقام های نظام، خانه نشین کردن عده ای و فرار نخبگان بودیم که ناشی از تفکر حاکم در دولت بود.

وی ادامه داد: متاسفانه کشور را با استخاره می گرداندند و فرهنگ را به تاراج بردند به گونه ای که صدای تاریخ نویسان هم درآمد.

فهیمی تبار با بیان اینکه نباید ساکت نشست تا مبادا این تفکر غلط برگردد افزود: ارگان های خارج از دانشگاه برای دانشگاه ها تصمیم می گرفتند و هر فرد نزدیک به تفکر اصلاح طلبی حذف می شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این واقعیت ها را تجربه کردیم باید با آمدن به صحنه از بازگشت به دوران گذشته جلوگیری کنیم و به ادامه راه دولت روحانی رای دهیم.

استاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز در ادامه نشست اظهارکرد: طرح تحول سلامت که در دولت یازدهم اجرایی شد کار بسیار بزرگی بود که دولت های قبل جرات اجرای آن را نداشتند.

محمدرضا شریف گفت: با اجرای طرح تحول سلامت شاهد پایین آمدن هزینه های پزشکی بیماران و قشر ضعیف جامعه بودیم که می توان آن را موفق ترین طرح دولت نامید.

وی بیان کرد: دو تفکر در انتخابات وجود دارد که یکی منطق عقلانیت و دیگری قشری نگر است و همه باید تلاش کنیم منطق عقلانیت پیروز شود.

دیگر استاد دانشگاه کاشان نیز گفت: در دولت یازدهم شاهد ارتباطات مختلف در سطح بین المللی بودیم که در گذشته تمام آنها قطع شده بود.

علی دشتبان زاده افزود: دولت روحانی عزت را به پاسپورت های ایرانی بازگرداند و کسی این موضوع را می فهمد که در گذشته و حال به خارج از کشور رفته باشد.

وی بیان کرد: در سال های اخیر شاهد درخواست هایی از دانشگاه های معتبر آمریکایی و آلمانی برای ارتباطات علمی هستیم و این در حالیست که در گذشته تمام دعوت های ما با پاسخ منفی روبه رو می شد.

وی گفت: برای ارتباط با دنیای امروز باید همه ما در صحنه انتخابات فعال و با حمایت از دکتر روحانی آینده ای درخشان ترسیم کنیم.