نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: شعارهایی که امروز برخی ها در عرصه انتخابات مطرح می کنند همان شعارهای 12 سال پیش مبنی بر خرج و توزیع بیت المال بین مردم است.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام احمد مازنی روز پنجشنبه در همایش 'در تداوم تدبیر و امید' در سالن اجتماعات باغ دربند تهران همچنین بر حضور بیشتر زنان و جوانان در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید کرد.

وی گفت: در صورت تداوم دولت تدبیر و امید باید بیشتر از حضور زنان در کابینه استفاده و عدالت جنسیتی به صورت واقعی در جامعه محقق شود.

مازنی در بخش دیگری از سخنان خود عرصه انتخابات را عرصه بی بدیل دانست و گفت: این فرصت موجب شد که برخی افراد که در لانه های خود خزیده بودند بیرون آمده و خود را به عنوان مدعی مطرح کنند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معضل افسردگی امروز گریبانگیر جامعه و زنان ما شده است گفت: بخش ورزش زنان باید به صورت جدی تر مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نبود شایسته سالاری بین مردان جامعه را مطرح و تاکید کرد: همین موضوع در بین جامعه زنان ما نیز تسری یافته است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: عدالت جنسیتی در جامعه نیازمند فرهنگ سازی است و عرصه انتخابات بهترین جایگاه برای تحقق این امر است.

وی ادامه داد: متاسفانه صدا و سیما بیشتر از اینکه شادمانی را در جامعه رواج بدهد، مروج افسردگی است.