صادق زیباکلام امروز در دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت:جریان اصلاحات، اعتدال و آقای روحانی به شدت حمایت می‌کنم.

به گزارش ایسنا ،صادق زیباکلام در دانشگاه سیستان و بلوچستان با تسلیت شهادت چند تن از مرزبانان کشور، گفت: من از جریان اصلاحات ، اعتدال و آقای روحانی به شدت حمایت می کنم و عقیده دارم باید همه به این شخصیت رای دهند.

وی در ادامه تصریح کرد:  همه باید از این حق برخوردار باشند که در انتخابات شرکت کنند و مردم در نهایت باید تصمیم گیر باشند.

این استاد دانشگاه در ادامه به کارنامه سه ساله  دولت روحانی اشاره کرد و یادآورشد: باید به این دلایل به این فرد رای داده بشود ؛اولا به دلیل سیاست خارجی قوی که داشتند و به خاطر ایجاد برجام که توانست در 21ماه با کشور های ابر قدرت جهان مذاکره کند و در این زمینه توانست از مصیبت هسته ای جلوگیری کند چون متاسفانه اصولگرایان در دوره چرخه هسته ای را متوقف کردند که آقای روحانی توانست صنعت هسته ای را عادی سازی کند.

وی تصریح کرد : رابطه ما با عربستان خراب است که باید آقای روحانی در دور دوم ریاست جمهوری خود رابطه ایران وعربستان و دیگر کشور ها را عادی سازی کند.