رئیس ستاد انتخابات دکتر روحانی در لرستان گفت: انتخابات دوئل بین دو نفر نیست.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد بیرانوند در مراسم افتتاحیه ستاد حزب کارگزان در استان، اظهار کرد: یک نکته را به عنوان نصیحت و خواهش عرض می‌کنم؛ امروز انتخابات دوئل بین دو نفر نیست، بلکه دو نگاه فکری، دو سلیقه و دو اردوگاه سیاسی است که آمده‌اند خودشان را نشان بدهند.

وی تأکید کرد: ما موکول نکنیم به اینکه دکتر روحانی چه می‌گوید و بقیه چه می‌گویند و ما باید به عنوان اثرگذاران جامعه هر کدام در دیار خودمان به اندازه‌ای موثر باشیم که آقای روحانی در مملکت موثر است.

بیرانوند تصریح کرد: شما به عنوان مراجع سیاسی استان تلقی می‌شوید و مردم به شما مراجعه می‌کنند که چگونه عمل کنیم و خواهش می‌کنم که این مراجع سیاسی تمام قد در صحنه حضور داشته باشید. هر کدام از ما باید تا شعاع فکرمان موثر باشیم و دین‌مان را ادا کنیم.