رئیس ستاد جوانان دکتر روحانی در ارومیه با بیان اینکه در دولت گذشته کشور در لبه پرتگاه قرار گرفت، گفت: دولت دکتر روحانی بحران را مدیریت کرد و وضعیت در حال سقوط کشور را به حالت ثبات رساند.

به گزارش سحر به نقل از ایرنا ، پیمان خلیلی شامگاه چهارشنبه با اشاره به نقش روابط حسنه بین المللی در توسعه اقتصادی کشور، اظهار کرد: مردم به کارگزارانی نیاز دارند که دانش مذاکره را به خوبی بدانند نه اینکه با آماتوری خود کشور را در تنگنا قرار دهند.

وی افزود: دولت روحانی بار سنگین و فرساینده طولانی ترین مذاکرات عرصه دیپلماسی را به دوش کشید و توانست حق مردم ایران را از کشورهای دیگر باز پس بگیرد.

رئیس ستاد جوانان دکتر روحانی در ارومیه تصریح کرد: دولت گذشته با دشمن تراشی، ناتوانی مطلق در دیپلماسی خارجی، توسل به خرافات به دلیل نداشتن توانایی در سیاست و شعارهای فریبنده مثل حمایت از محرومان باعث شد تا مردم تورم 40 درصدی را تجربه کنند و رشد اقتصادی کشور منفی شود.

وی وعده افزایش یارانه های نقدی را اقدامی پوپولیستی و غیر واقعی دانست و گفت: دغدغه کسانی که با دروغ قصد تحمیل خود به مردم را دارند، خدمت به کشور نیست.

خلیلی افزود: با همدلی و همراهی مردم یکبار دیگر دکتر روحانی سکان دار ریاست جمهوری خواهد بود.

عباس خورشیدی به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری ستاد مرکزی دکتر روحانی و سید هادی بهادری نیز به عنوان رئیس ستاد حامیان مردمی روحانی در آذربایجان غربی انتخاب شده است.