معاون وزیر کشور در دوره اصلاحات با بیان اینکه اداره کشور با عقلانیت ممکن است افزود: علم وسیله قدرت و سلطنت و راه دستیابی مردم به سعادت می باشد و اگر جامعه خواهان رونق اشتغال و رشد اقتصادی و فرهنگی است باید راه عقلانیت را ادامه دهیم.

به گزارش ایرنا، علی محقر پنجشنبه شب در ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در شیروان اظهار کرد: باید به سمتی برویم که منابع کشور صرف زیرساخت ها، صنعتی شدن، رشد و تعالی دانشگاه ها، مهار آب های سطحی و رونق کشاورزی شود.

دولت قبلی کشور را به خاک سیاه نشاند و با وجود اینکه 60 میلیارد دلار صندوق ذخیره ارزی را تحویل آن (دولت اصلاحات) داد و 700 میلیارد دلار هم در طی 8 سال درآمد نفتی داشت تاکنون معلوم نشده آن پول ها ودلارها کجا هزینه شد و چه میزانش به واردات کالا تبدیل شده بود.

وی با بیان اینکه دولت قبلی رشد اقتصادی را با منفی 6 دهم درصد به دولت روحانی تحویل داد گفت: به دانشگاه ها رحم نشد و با تزریق نیروهای غیرکیفی فضا را امنیتی کردند در صورتی که در دانشگاه استاد و دانشجو باید حرف خود را بزنند و فضا به جای امنیتی، امن شود.

محقر با تاکید به رعایت حقوق شهروندی افزود: روحانی مظهر عقلانیت و اعتدال است که امروز حتی عقلای اصول گرایان از روحانی حمایت می کنند.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در دوره سوم با بیان اینکه کسانی که حرف از اشتغال های میلیونی می زنند خود جزو آدم های 4 درصدی هستند گفت: عقلای خود این افراد می گویند 5 میلیون شغل دست یافتنی نیست لذا نباید اجازه داد به مردم توهین شود.

محقر افزود: همچنین برخی از کاندیداها شعارهایی در خصوص افزایش یارانه داده اند که با این حرف ها و شعارهای بدون پشتوانه شعور مردم را به بازی گرفته و با این رفتارشان به مردم توهین می کنند.

استاد دانشگاه تهران گفت: تاکنون 85 هزار میلیارد تومان برای مسکن مهر هزینه شده که هنوز هم برخی از واحدهای تکمیل نشده و این سیاست خود حاشیه نشینی شهر را بیشتر کرد.