فعالیت های انتخاباتی ستاد دکتر روحانی ازنامزدهای انتخابات در استان کرمانشاه عصر یکشنبه با برگزاری نشستی خبری با حضور رئیس ستاد استان کرمانشاه به صورت رسمی آغاز شد و قرار است اصلاح طلبان، اعتدال گرایان و هواداران در قالب یک ستاد واحد استانی فعالیت داشته باشند.

 

به گزارش ایران آنلاین، دکتر جلیل صحرائی رئیس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در استان کرمانشاه در این نشست اعلام کرد که در تمام شهرستان های استان ستاد تشکیل شده و روسای این ستادها هم حکم فعالیت دریافت کرده اند.

 

او گفت که در استان کرمانشاه تنها برای من به عنوان رئیس ستاد دکتر روحانی حکم صادر شده و ستاد دیگری در استان نخواهیم داشت.

 

وی با بیان اینکه در استان کرمانشاه در موضوع تشکیل ستاد از سایر استان ها جلوتر هستیم گفت: ستاد متشکل از جمعی همفکر که دارای دغدغه مشترکی هستند، تشکیل شده و رئیس ستاد تنها به منظور داشتن نظم و هماهنگی منصوب شده است.

 

او به تشکیل شورای راهبردی ستاد استان متشکل از افراد صاحب نظر و ذی نفوذ نیز خبر داد و گفت: این افراد که هم محبوب دارند و هم می توانند آرا بخشی از مردم را به سبد آرای دکتر روحانی بیاندازند در استان همکاری و فعالیت دارند.

 

به گفته او ستاد دکتر روحانی در استان کرمانشاه 21 کمیته شامل حقوقی، تبلیغات، جوانان، پشتیبانی و شهرستان ها و سایر کمیته ها فعال شده و همچنین اقشار مختلف مردم مانند بانوان، هنرمندان، دانشجویان، کارگران و سایر اقشار نیز به طور جداگانه در قالب ستادهایی زیرنظر ستاد مرکزی استان فعالیت می کنند.

 

او همچنین به تشکیل ستاد در چهار نقطه شهر کرمانشاه اشاره کرد و افزود: به دلیل استقبال گسترده مردم تصمیم گرفتیم ستاد دکتر روحانی در شهر کرمانشاه را در چهار نقطه تقسیم بندی کنیم.

 

او گفت: تاکنون افراد زیادی آمادگی خود را برای تامین هزینه های دکتر روحانی اعلام کرده اند و هزینه های ستاد نیز از این محل تامین می شود اما هنوز به طور جدی وارد مرحله جمع آوری کمک های مردمی نشده ایم.

 

رئیس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در استان کرمانشاه همچنین گفت: ما در ستاد مرکزی استان آمادگی داریم برای آن عده از اصولگرایان که تمایل دارند به دکتر روحانی رای بدهند، یک ستاد در سطح شهر کرمانشاه تشکیل دهیم.

 

**ستاد دکتر روحانی به حوزه انتخابات شوراها وارد نمی شود

صحرایی در ادامه این نشست خبری و در پاسخ به سوالی در ارتباط با فعالیت ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در حوزه انتخابات شوراها گفت: این ستاد متعلق به دکتر روحانی است و به هیچ وجه مجاز به ورود به حیطه انتخابات شوراها و حمایت از داوطلبان ورود به شوراها نیستیم.

 

او بیان کرد که ستاد دکتر روحانی تحت هیچ شرایطی از هیچ کاندیدای شورای اسلامی در استان حمایت نمی کند و این ستاد نه به اصلاح طلبان و نه اعتدالیون متعلق نیست بلکه ستاد انتخاباتی دکتر روحانی است.

 

**اقبال مردم به سوی دکتر روحانی بسیار زیاد است

رییس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در استان کرمانشاه در ادامه در سوال دیگری در ارتباط با میزان اقبال مردم به سمت دکتر روحانی گفت: با استقبالی که در این چند روز و بعد از تشکیل ستاد استانی با آن روبرو شدیم امید زیادی داریم که دکتر روحانی برای چهار سال اینده رئیس جمهور شوند.

 

او اظهار امیدواری کرد که استقبال از دکتر روحانی در استان کرمانشاه روز به روز بیشتر شود و در نهایت منجر به پیروزی مجدد دکتر روحانی گردد.

 

صحرائی در ادامه گفت که ستاد استانی دکتر روحانی با دعوت از سخنرانان ملی و استانی در جهت گرم کردن تنور انتخابات تلاش می کند و از این طریق مردم را به سمت دکتر روحانی جذب می کنیم.

 

وی افزود که تمام تلاش خود را می کنیم که آرای مردم فهیم کرمانشاه را به سمت دکتر روحانی هدایت کنیم.

 

او گفت که تمام اخبار مرتبط با ستاد دکتر روحانی از طرف شخص رئیس ستاد منعکس می شود و رسانه ها برای اخذ اخبار رسمی با رئیس ستاد تماس بگیرند.

 

به گفته او ستاد دکتر روحانی در استان کرمانشاه سخنگو ندارد و اخبار از کانال رئیس ستاد به اطلاع رسانه ها می رسد.