رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: حسن روحانی مصالح ملی را بر مصالح فردی ترجیح می دهد و با مدیریت خود زمینه تغییر را فراهم کرد.

به گزارش ایرنا، اشرف بروجردی شامگاه جمعه در جمع حامیان روحانی در سالن اجتماعات ارشاد اسلامی بروجرد افزود: در دولت روحانی تغییری ایجاد و اعتدال و امید برای مردم به ارمغان آورده شد و بار دیگر درانتخابات پیش رو باید به مردی رای دهیم که با رویکردی اصلاح طلبانه و اعتدال گرایانه جامعه را متعالی کند.

وی اضافه کرد: روحانی دین را به عنوان باور شخصی در اندیشه خود دارد و دین را مانند رئیس دولت گذشته به بازی نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه زمانی رسیده است که نخبگان باید بر جامعه حکومت کنند، افزود: حکومت نخبگان بر ملت باعث سربلندی خواهد شد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به اینکه رای به دولت روحانی می تواند بسیاری از محدویت ها را بردارد، گفت: برای رفع محدودیت در زمینه های مختلف باید بار دیگر به روحانی رای دهیم.

وی اضافه کرد: در دولت های نهم و دهم ، ملت از واقعیت دوری کردند و اخلاق در جامعه به گونه ای رقم خورده که ملت کرامت را فراموش کردند.

بروجردی با اشاره به اینکه در دولت نهم و دهم حرمت، شرافت و صدق گفتار زیر سوال رفت، بیان کرد: جوان ها در دولت گذشته با ضایعه ای اسفناک روبرو شدند .

وی با بیان اینکه هویت سرزمین ما با اصلاح طلبی گره خورده و هرگز نمی توان این اندیشه را از کشور منفک کرد، خطاب به حاضرین گفت:

سرنوشت جوانانی که چشم امید به آینده دارند، در دستان شما و رای دوباره به روحانی است.