رئیس ستاد مرکزی دکتر روحانی در آذربایجان غربی گفت: حسن روحانی به منظور دیدار با مردم آذربایجان غربی بعد از ظهر یکشنبه وارد ارومیه می شود.

حمید صداقت پیشه در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد روحانی افزود: دکتر روحانی ساعت 16 روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت وارد ارومیه خواهد شد و در سالن 6 هزار نفری الغدیر این شهر به سخنرانی خواهد پرداخت.

صداقت پیشه افزود: از مردم استان تقاضا می کنیم با استقبال با شکوه از آقای روحانی، حماسه ای دیگر بیافرینند.

شایان ذکر است دکتر روحانی در این سفر بازدیدی از دریاچه ارومیه و روند احیای نگین فیروزه ای آذربایجان خواهد داشت.