شهردار تهران در مناظره اول درباره عملکرد دولت در مورد آلودگی هوای تهران سوال کرد.

او قبلا خودش به این سوال جواب داده!

ویدئو را ببینید.