نتانیاهو گرفتار در تار عنکبوتی ظریف؛

تار عنکبوت ایران در اطراف اسرائیل در منطقه تنیده شده است./جامعه بین‌المللی نیز با نبوغ ظریف مواجه است اما تنها کسانی که به نظر می‌رسد هدف اصلی ظریف را درک…

|